Στις ΔΟΥ οι φορολογούμενοι με τα δικαιολογητικά για τις εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Στις ουρές της εφορίας θα στηθούν εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι – ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να αποδείξουν ότι είναι δικαιούχοι των εκπτώσεων που προβλέπονται στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Πρόθεση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) είναι να μην ταλαιπωρηθούν οι φορολογούμενοι, ωστόσο στελέχη της αναφέρουν ότι για τις εκπτώσεις που δεν υπάρχουν στοιχεία θα πρέπει οι δικαιούχοι να μεταβούν στις εφορίες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα, στο υπουργείο Οικονομικών δεν υπάρχουν στοιχεία για τους περισσότερους ανάπηρους, καθώς και για τους ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων. Επίσης για τους οικονομικά αδύναμους που δικαιούνται έκπτωση 50% ή 100% ανάλογα με την περίπτωση πιθανόν τα στοιχεία να μην είναι επαρκή, με αποτέλεσμα να χρειασθεί να μεταβούν στην εφορία με τα στοιχεία τους και συγκεκριμένα με το Ε1 και το έντυπο Ε9. Αυτό σημαίνει ότι οι ανωτέρω, για τους οποίους το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει στοιχεία, θα πληρώσουν ολόκληρη τη δόση του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου χωρίς τη σχετική έκπτωση που δικαιούνται.

Στην εφορία θα μεταβούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΓΓΔΕ το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου και η νέα εκκαθάριση με τις εκπτώσεις θα πραγματοποιηθεί με τη δόση του Δεκεμβρίου. Το χρονοδιάγραμμα της ΓΓΔΕ για τις εκκαθαρίσεις που πρέπει να γίνουν, προβλέπει:

1. Στις 20-25 Οκτωβρίου θα αναρτηθούν τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα, «όσα μπορέσουμε» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το στέλεχος της ΓΓΔΕ, για τους φορολογούμενους που δικαιούνται έκπτωση 50% ή 100%, καθώς και για όσους έχουν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Θα γίνει συμψηφισμός και με το ποσό της πρώτης δόσης που έχει καταβληθεί και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα taxisnet.gr οι νέες δόσεις και τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται ότι χορηγείται έκπτωση 50% στον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής του συνολικού φόρου και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα και

γ) Ο φορολογούμενος ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πλήρη απαλλαγή από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων θα έχουν οι φορολογούμενοι εφόσον:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

γ) Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία.

δ) Εφόσον ο φορολογούμενος ή η σύζυγος ή κάποιο από τα εξαρτώμενα τέκνα έχει ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

2. Στα τέλη Οκτωβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή για τροποποιητικές δηλώσεις στο Ε9 και το Ε1. Τα στοιχεία αυτά θα επεξεργασθεί η ΓΓΔΕ και θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση για όσους ιδιοκτήτες είχαν δηλώσει λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία στα δύο έντυπα. Τα νέα εκκαθαριστικά γι’ αυτούς θα εκδοθούν στα τέλη Δεκεμβρίου με τις εκπτώσεις που δικαιούνται ή με τις μειώσεις φόρου εάν είχαν δηλωθεί λανθασμένα στοιχεία.

3. Στα μέσα Δεκεμβρίου όσοι με βάση το εισόδημά τους δικαιούνται έκπτωση 50% ή 100% και δεν διαπίστωσαν καμία αλλαγή στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα θα μεταβούν στις εφορίες τους για να ζητήσουν νέα εκκαθάριση με τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν. Η παραπάνω διαδικασία αφορά και αυτούς που είχαν το 2013 κενό και μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο.

www.Kathimerini.gr