Πώς θα πάρουν σύνταξη όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές

Με νέες προϋποθέσεις θα βγάζουν σύνταξη τα ασφαλιστικά ταμεία σε όσους χρωστούν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Οι ασφαλισμένοι θα παίρνουν στο εξής το ποσό που αναλογεί, αλλά στην τσέπη τους θα φτάνει μόνο ό,τι περισσεύει μετά τον συμψηφισμό των χρεών τους με τη σύνταξη.
Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας η διαδικασία του συμψηφισμού χρεών από σύνταξη αλλάζει και κυρίως ξεμπλοκάρει –υπό προϋποθέσεις- η χορήγηση σύνταξης από τον ΟΑΕΕ στις περιπτώσεις που το ταμείο αυτό θα πρέπει να δώσει τμήμα σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση.

Διαδοχική ασφάλιση στο ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ

Μέχρι σήμερα ένας ασφαλισμένος που ήταν στον ΟΑΕΕ και μετέπειτα στο ΙΚΑ, όταν υπέβαλλε αίτηση για σύνταξη και είχε οφειλή στον ΟΑΕΕ, έπαιρνε μόνο το ποσό που του έβγαζε το ΙΚΑ για όσο διάστημα ήταν εκεί ασφαλισμένος. Ο ΟΑΕΕ δεν έδινε το δικό του τμήμα σύνταξης, αν δεν εξοφλούσε άμεσα τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, είτε ήταν 1.000 ευρώ, είτε 5.000 ευρώ είτε 25.000 ευρώ.
Επιπλέον με τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι τώρα, οι ασφαλισμένοι μπορούσαν να ζητήσουν με αίτησή τους στον ΟΑΕΕ να αφαιρεθεί από τον υπολογισμό της σύνταξής τους ο χρόνος ασφάλισης για τον οποίο δεν είχαν πληρώσει τις εισφορές τους, και να κρατήσουν μόνο το διάστημα που είχαν πληρώσει.
Με τη νέα απόφαση όμως επέρχονται αλλαγές στον συμψηφισμό χρεών από σύνταξη και στο εξής ο ΟΑΕΕ θα δίνει το τμήμα σύνταξης που του αναλογεί, ακόμη και αν οι ασφαλισμένοι του έχουν οφειλές, καθώς θα τις συμψηφίζει παρακρατώντας το ανάλογο ποσό από τη σύνταξή τους σε 40 δόσεις.
Την ίδια διαδικασία θα ακολουθούν και όλοι οι φορείς είτε απονέμουν τη σύνταξη, είτε συμμετέχουν με τμήμα σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

40 δόσεις για οφειλές μέχρι 20.000 ευρώ

Ειδικά για τον ΟΑΕΕ στην περίπτωση που είναι συμμετέχων οργανισμός, προβλέπεται ότι τα χρέη από εισφορές θα συμψηφίζονται με το ποσό σύνταξης, σε 40 μήνες, εφόσον η οφειλή προς τον ΟΑΕΕ δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Αν η οφειλή ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, τότε οι ασφαλισμένοι του για να πάρουν τη σύνταξή τους κατά το τμήμα που αφορά χρόνο ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, θα πρέπει να πληρώσουν εφάπαξ το άνω των 20.000 ποσό και να συμψηφίζουν τις 20.000 με τη σύνταξη.
Επίσης επέρχεται και άλλη μια αλλαγή. Πλέον οι ασφαλισμένοι μέσα από τη διαδικασία του συμψηφισμού, υποχρεώνονται να αξιοποιήσουν όλο το διάστημα της ασφάλισής τους στον ΟΑΕΕ και όχι μόνο το χρόνο που πλήρωσαν εισφορές.

Για παράδειγμα:

Ασφαλισμένος που έχει 20 χρόνια ΟΑΕΕ και 15 στο ΙΚΑ, είναι να πάρει συνολική σύνταξη 1000 ευρώ, εκ των οποίων 450 ευρώ από το ΙΚΑ και 550 από τον ΟΑΕΕ. Αν χρωστούσε 6.000 ευρώ εισφορές στον ΟΑΕΕ με τη σημερινή διαδικασία θα έπρεπε πρώτα να καταβάλλει εφάπαξ τις 6.000 ευρώ, και μετά να πάρει τα 550 ευρώ από το τμήμα σύνταξης του ΟΑΕΕ. Με τη νέα διαδικασία οι 6.000 ευρώ συμφηφίζονται με το 25% της σύνταξης και πάντως κατ΄ ανώτατο όριο σε 40 δόσεις. Ετσι ο εν λόγω ασφαλισμένος θα πάρει 450 ευρώ από το ΙΚΑ και από τον ΟΑΕΕ 400 ευρώ, καθώς τα 150 ευρώ είναι η δόση που θα του κρατείται από τη σύνταξη για να σβήσει την οφειλή των 6.000 ευρώ.
Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις που υπάρχει οφειλή και στο ΙΚΑ, έστω 10.000 ευρώ; Εδώ γίνεται και πάλι συμψηφισμός σε 40 δόσεις που κρατούνται από τη σύνταξη του ΙΚΑ. Ετσι στην περίπτωση αυτή η σύνταξη του ΙΚΑ θα είναι 200 ευρώ καθώς τα άλλα 250 ευρώ θα κρατούνται κάθε μήνα έναντι της οφειλής των 10.000 ευρώ. Η σύνταξη λοιπόν που θα παίρνει ένας ασφαλισμένος με 35 έτη ασφάλισης και με οφειλή 10.000 ευρώ στο ΙΚΑ και 6.000 ευρώ στον ΟΑΕΕ, θα είναι λόγω του συμψηφισμού χρεών, 600 ευρώ, και όχι 1000 ευρώ που θα έπαιρνε αν δεν είχε καθόλου χρέη.

Στις περιπτώσεις δε, που το συνολικό ποσό της οφειλής υπερβαίνει το ποσό της παρακράτησης, θα πρέπει να πληρωθεί το επιπλέον ποσό της οφειλής ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί η σύνταξη που θα συμψηφιστεί με το υπόλοιπο χρέος.

wwwmoney-money.gr