Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την μηνιαία καταβολή εισφορών στο Ο.Α.Ε.Ε.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2491/18-09-2014 η απόφαση για την μηνιαία καταβολή εισφορών στο Ο.Α.Ε.Ε..

Υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία έναρξης της μηνιαίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή, είναι η 01.03.2015.