Ποιοι πρέπει να κάνουν ξανά δήλωση το 2014

Ολοι οι φορολογούμενοι που θα έχουν μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση μέσα στο 2014 θα πρέπει να τη δηλώσουν στο στο ηλεκτρονικό σύστημα Taxis.

Οι φορολογούμενοι έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2015 να δηλώσουν τις μεταβολές που επήλθαν στο χρονικό διάστημα από 01/01/2014 έως 30/11/2014. Ειδικά δε οι μεταβολές που θα γίνουν τον μήνα Δεκέμβριο, θα πρέπει να δηλωθούν τον Ιανουάριο και μέσα σε 30 ημέρες από την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής συναλλαγής.