Εν αναμονή των όρων απαλλαγής του ΕΝΦΙΑ για τις ευπαθείς ομάδες

Την ερχόμενη εβδομάδα θα εκδοθούν, εκτός απροόπτου, οι αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με τις οποίες θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων. Πάντως, προκειμένου να απαλλαγεί κάποιος από τον ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει να υποβάλει χειρόγραφο αίτημα στην εφορία του.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, θα χορηγείται έκπτωση 50% στον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής του συνολικού φόρου και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

γ) Ο φορολογούμενος ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας δεν έχουν ή δεν ευθύνονται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πλήρη απαλλαγή από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων θα έχουν οι φορολογούμενοι εφόσον:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

γ) Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία.

δ) O φορολογούμενος ή η σύζυγος ή κάποιο από τα εξαρτώμενα τέκνα έχει ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Αν και το υπουργείο Οικονομικών διαθέτει τα στοιχεία όλων των φορολογουμένων και θα μπορούσε η διαδικασία να γίνει αυτόματα και ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες του, αποφασίστηκε όλοι οι φορολογούμενοι που δικαιούνται απαλλαγή να στηθούν στις ουρές της εφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι υπόχρεοι σε ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν την πρώτη δόση στα τέλη Σεπτεμβρίου. Προηγουμένως, όμως, το υπουργείο Οικονομικών, και συγκεκριμένα μετά τις 26 Αυγούστου, θα καταθέσει στο τρίτο θερινό τμήμα τη Βουλής νομοθετική διάταξη με την οποία θα διορθώνονται τα τεράστια λάθη που έγιναν στα οικόπεδα εκτός αντικειμενικού συστήματος. Αμέσως μετά, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση μόνο για τα προβληματικά εκκαθαριστικά σημειώματα και συγκεκριμένα γι’ αυτά τα οποία ευθύνεται η φορολογική διοίκηση.

Η νέα εκκαθάριση θα οδηγεί σε μειώσεις σε σχέση με τα υπέρογκα ποσά που αρχικώς είχαν καταλογιστεί. Στις 15 Σεπτεμβρίου θα αναρτηθούν όλα τα εκκαθαριστικά σημειώματα, ενώ ταυτόχρονα θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxisnet προκειμένου όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων είχαν ξεχάσει ή είχαν υποπέσει σε λάθη στο Ε9 να τα διορθώσουν. Νομοθετική διάταξη αναμένεται να κατατεθεί και για τις επιστροφές φόρου εισοδήματος.

kathimerini.gr