ΕΝΦΙΑ: Ποιος πληρώνει το φόρο εάν έχει συσταθεί επικαρπία

Ανατροπή στον τρόπο υπολογισμού και καταμερισμού του φόρου στα ακίνητα, μεταξύ επικαρπωτή και ψιλού κύριου έχει φέρει ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ενώ μέχρι πέρυσι ο φόρος χρεωνόταν στον λογαριασμό της ΔΕΗ, χωρίς να επιμερίζεται μεταξύ των δύο και τελικά τον πλήρωνε όποιος είχε λεφτά ή καλή διάθεση, από φέτος ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται όπως και ο φόρος κληρονομιάς, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει και τον επικαρπωτή αλλά και τον ψιλό κύριο του ακινήτου.

Ο νόμος προβλέπει ότι ο πλήρης κύριος υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού ΕΝΦΙΑ που βαρύνει το ακίνητο κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του, με αποτέλεσμα στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ να αναγράφεται μόνο το ποσοστό που του αναλογεί.

Αντίστοιχα αν για το ακίνητο έχει συσταθεί επικαρπία, ο συνολικός ΕΝΦΙΑ που βαρύνει το ακίνητο επιμερίζεται μεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή.

Αν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα αυτό ορίζεται ως ποσοστό του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα του ακινήτου, ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή.

Συγκεκριμένα το ποσοστό του φόρου που βαραίνει τον επικαρπωτή υπολογίζεται ως εξής:

Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.
Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.
Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας του.
Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του.
Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας του.
Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του.
Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του.
Στο 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του.