Ποιοι θα χάσουν και πώς τον ΑΦΜ τους

Χωρίς ΑΦΜ θα μείνουν ξαφνικά από τον επόμενο μήνα περισσότερες από 120.000 επιχειρήσεις που δεν δίνουν «σημεία ζωής» ή έχουν παραβάσεις και χρέη στην εφορία, σύμφωνα με διάταξη στο πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών.

Ο επιτηδευματίας, του οποίου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) έχει καταστεί ανενεργός, δε μπορεί από την καταχώρισή του να:
• Υποβάλει οποιαδήποτε δήλωση στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.
• Υποβάλει οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά.
• Θεωρήσει βιβλία και στοιχεία που ορίζονται με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα αυτού.
• Υποβάλει οποιαδήποτε γνωστοποίηση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
• Τύχει απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιών και γονικών παροχών κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.
• Λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, κλπ κλπ
• Εισπράττει διάφορα ποσά από την εξόφληση τίτλων πληρωμής (Α.Φ.Ε.Κ. Χρηματικά Γραμμάτια, Γραμμάτια τρίτων, Χρηματικά εντάλματα).
• Συναλλάσσεται με το Δημόσιο τομέα (συμμετοχή σε διαγωνισμό για προμήθεια υλικών ή ανάθεση έργων του Δημοσίου).

Η αδρανοποίηση των ανενεργών Αριθμών Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) δεν εμποδίζει:

• τη βεβαίωση νέων οφειλών
• την είσπραξη όλων των οφειλών, κλπ κλπ

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ενεργοποιείται, εφόσον τα κριτήρια επιλογής του ως ανενεργού, παύουν να υπάρχουν. Η ενεργοποίηση γίνεται οίκοθεν στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Πηγή:www.newmoney.gr