Πώς θα γίνει η ρύθμιση των οφειλών στα Ταμεία

Ο σχεδιασμός μιας νέας ρύθμισης οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία φαίνεται ότι μπορεί να αποδώσει και να πάρει τη μορφή νόμου μέχρι τα τέλη Αυγούστου, εάν η διαπραγμάτευση που άρχισε –επί του θέματος– με την τρόικα, το υπουργείο Εργασίας και τις διοικήσεις των Ταμείων, καταλήξει σε συμφωνία. Το υπουργείο και το ΙΚΑ έχουν συμφωνήσει στους άξονες των αλλαγών οι οποίες θα προβλέπουν διαφορετική αντιμετώπιση μεγαλοοφειλετών από τους οφειλέτες με χαμηλότερα ποσά, καθώς και χρήση των δυνατοτήτων που δίδουν εγκύκλιοι του ΙΚΑ και παλαιότερες νομοθετικές διατάξεις στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μέχρι και τη νομοθέτηση της νέας συμφωνίας με την τρόικα.
Στο υπουργείο και στο ΙΚΑ θεωρούν σχετικά βέβαιη την κατάρτιση μιας νέας ρύθμισης. Αλλά, όπως προειδοποιούν και τα υπηρεσιακά στελέχη, η ρύθμιση αυτή δεν έχει κανένα νόημα εάν τεθεί σε εφαρμογή μετά τον Οκτώβριο. Διότι στο χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει θα έχουν σβήσει χιλιάδες επιχειρήσεις. Αρα, έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο η συμφωνία για τη νέα ρύθμιση, αλλά και τα ενδιάμεσα βήματα διατήρησης εισροών προς τα Ταμεία, μέχρι την οριστικοποίησή της.

Οι άξονες

Σε ό,τι αφορά τους άξονες της νέας συμφωνίας για τις οφειλές, το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προτείνει τα εξής:

α) Για τις μεγάλες επιχειρήσεις με οφειλές πάνω από ένα ποσό προτείνεται η διαχείριση του χρέους «πακέτο» και συνδυαστικά με τα λοιπά χρέη που έχουν προς τράπεζες και δημόσια ταμεία.

β) Για τις επιχειρήσεις με την αποκαλούμενη μεσαία διαστρωμάτωση οφειλών προς το ΙΚΑ και ειδικότερα για οφειλές που δημιουργήθηκαν μέσα στα έτη της κρίσης προτείνεται ένταξη σε ρύθμιση με αυξημένο αριθμό δόσεων.

γ) Για τις οφειλές των ελευθέρων επαγγελματιών που μεταφέρονται στο ΚΕΑΟ προτείνεται το όριο να αυξηθεί πάνω από το ποσό των 5.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Ταυτοχρόνως, στα εργαλεία που θα επανεξεταστούν εντάσσονται οι διατάξεις του άρθρου 99 για τις πτωχευμένες επιχειρήσεις στις οποίες δίδονται δυνατότητες για έως και 180 δόσεις. Σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ για τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στα άρθρα 99 του Πτωχευτικού Κώδικα και στις περιπτώσεις της άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 106 παρέχονται οι εξής δύο δυνατότητες: α) Εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση των πρόσθετων τελών σε ποσοστό 80%. β) Ρύθμιση καταβολής οφειλών από 72 έως 180 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις πρόσθετων τελών που δεν μπορεί να υπερβεί (για τις 72 δόσεις) το 60%. Επίσης, η τρόικα έχει ζητήσει να αποστείλουν τα Ταμεία για κάθε μία από τις παλαιές ρυθμίσεις τα αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των οφειλετών, των απεντάξεων και των ποσών που εισπράχτηκαν.

Πηγή: Καθημερινή