Παράταση συγκεντρωτικών καταστάσεων 2013 και 2014

Παράταση στην υποβολή των καταστάσεων πελατών – προμηθευτών δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών με τις ΠΟΛ. 1175/2014 και ΠΟΛ. 1176/2014.

Συγκεκριμένα, για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2013, η υποβολή των καταστάσεων πελατών – προμηθευτών παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 για όλους τους υπόχρεους και οι καταστάσεις του πρώτου και δεύτερου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, παρατείνονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014.

Μετά τις μεταβολές της ΠΟΛ.1176/2014, οι εκδότες παραστατικών υποβάλλουν, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους, τις καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων κάθε τρίμηνο  και το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν. Σε επίπεδο τριμήνου υποβάλλονται οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων και για τους λήπτες πλέον, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους.