Απενεργοποίηση ΦΠΑ: Θα μπλοκάρονται οι καταθέσεις και τα δάνεια των φοροφυγάδων

Χωρίς Αριθμό Φορολογικού Μητρώου θα μένουν οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις που εντοπίζονται να φοροδιαφεύγουν. Το υπουργείο Οικονομικών επιστρατεύει το «όπλο» της αναστολής ή απενεργοποίησης του ΑΦΜ για τους φοροφυγάδες και όσους δεν ασκούν καμία οικονομική δραστηριότητα, επιχειρώντας να ενισχύσει τη φορολογική συμμόρφωση και να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή που… καλά κρατεί.

Το άρθρο 9 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας», που τέθηκε χθες σε διαβούλευση, παρέχει τη δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση «να αναστέλλει τη χρήση του ΑΦΜ ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή άλλο αδίκημα».

Από τη στιγμή που η εφορία θα σβήνει το ΑΦΜ, τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις θα χάνουν τη φορολογική τους «ταυτότητα» και δεν θα μπορούν πλέον να έχουν σχεδόν καμία οικονομική δραστηριότητα και συναλλαγή. Με την απενεργοποίηση του ΑΦΜ «μπλοκάρονται» καταθέσεις, δάνεια, ενώ οι φορολογούμενοι:

  • Δεν θα μπορούν να υποβάλουν οποιαδήποτε δήλωση στο τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ.
  • Να υποβάλουν οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά.
  • Να λάβουν πιστοποιητικό για μεταβίβαση ακινήτων.
  • Να λάβουν φορολογική ενημερότητα.
  • Να εισπράξουν ποσά από την εξόφληση τίτλων πληρωμής (χρηματικά γραμμάτια, γραμμάτια τρίτων, χρηματικά εντάλματα).
  • Να έχουν συναλλαγές με τον δημόσιο τομέα (συμμετοχή σε διαγωνισμό για προμήθεια υλικών ή ανάθεση έργων του Δημοσίου).

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη δράση αποτελούσε σύσταση του ΟΟΣΑ για τη μείωση του διοικητικού βάρους. Σε πρώτη φάση το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στη διαγραφή των ΑΦΜ για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που δεν εμφανίζουν καμία οικονομική δραστηριότητα, είναι δηλαδή ανενεργοί, ενώ όπως διευκρινίζουν παράγοντες του υπουργείου η διαγραφή του ΑΦΜ για τους φοροφυγάδες θα αφορά σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που θα εντοπιστούν από την ψήφιση του νόμου και μετά.

Μάλιστα, όσοι εντοπίζονται να έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή, πρώτα θα ειδοποιούνται από την εφορία και στη συνέχεια θα προχωρεί η αναστολή ή κατάργηση του ΑΦΜ τους. Άλλωστε, στο νομοσχέδιο αναφέρεται ξεκάθαρα πως ο φορολογούμενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για αναστολή ή απενεργοποίηση του ΑΦΜ του.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να καθοριστούν οι λεπτομέρειες και οι περιπτώσεις εφαρμογής του μέτρου.

Ο ορισμός της φοροδιαφυγής
Τι προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών

[1] Η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος και εν γένει τη μη καταβολή ποσού φόρου τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανά φορολογικό έτος, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον 60.000 για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

[2] Η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση ΦΠΑ και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς και η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη πληρωμή των παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών.

[3] Η είσπραξη επιστροφής φόρων μετά από παραπλάνηση της φορολογικής διοίκησης.

[4] Η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων.

[5] Η έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων.

[6] Η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών στοιχείων, εφόσον η συνολική αποκρυβείσα αξία ανέρχεται τουλάχιστον σε 5.000 ευρώ.

[7] Η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το αντικείμενο του ΕΝΦΙΑ με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων τουλάχιστον 5.000 ευρώ.

[8] Η απόκρυψη οποιασδήποτε φορολογητέας ύλης με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή οποιουδήποτε άλλου φόρου τουλάχιστον 5.000 ευρώ.

www.imerisia.gr