Παρελθόν πλέον η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8Β του άρθρου 8 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας“, καταργείται η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν την 1.1.14 και εφεξής.
Το σχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα, 08/07 μέχρι 11/07, 13:00.

www.taxheaven.gr