Απενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. για τους φοροφυγάδες

Οι φοροφυγάδες θα χάνουν το ΑΦΜ τους. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας” το οποίο τέθηκε σήμερα 08/07 σε δημόσια διαβούλευση, η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να προχωρά στην απενεργοποίηση του ΑΦΜ για όσους δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα ή διαπράττουν φοροδιαφυγή. Με την απενεργοποίηση του ΑΦΜ παγώνουν όλες οι συναλλαγές για όσους διαπράττουν φοροδιαφυγή ή άλλο αδίκημα.
Ειδικότερα στο στο άρθρο 9 ορίζεται ότι:”1. Στο άρθρο 11 του ΚΦΔ (Ν. 4174/2013 – ΦΕΚ 170 Α’), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής και οι υφιστάμενες παράγραφοι 4 και 5 αναριθμούνται ως παράγραφος 5 και 6:
«4. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή άλλο αδίκημα. Ο φορολογούμενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.».

Αυτό σημαίνει ότι όποιοι φορολογούμενοι δεν είναι «εντάξει» με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στη εφορία δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν καμιά συναλλαγή. Σκοπός της κυβέρνησης είναι να περιορίσιε το φαινόμενο της φοροδιαφυγής με περιοριστικά μέτρα που στόχο έχουν να πιάσουν τους κατ’ επάγγελμα κακοπληρωτές. Υπενθυμίζεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο ξεπερνούν τα 66 δισ. ευρώ.
www.imerisia.gr