Πώς και πότε γίνονται οι κατασχέσεις λογαριασμών, θυρίδων, μετοχών

Σε πυρετό δεσμεύσεων και κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, καθώς και μετοχών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου βρίσκεται η Εφορία. Με δεδομένη την αδυναμία πολλών πολιτών να εξοφλήσουν τα χρέη τους και να πληρώσουν τους φόρους που έχουν συγκεντρωθεί το τελευταίο διάστημα εξαιτίας των υψηλών συντελεστών φορολόγησης, των έκτακτων εισφορών σε μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες και των φόρων στα ακίνητα, η Εφορία έχει ενεργοποιήσει τη νομοθεσία που προβλέπει κατασχέσεις της κινητής και ακίνητης περιουσίας των πολιτών, στέλνοντας καθημερινά χιλιάδες κατασχετήρια στις τράπεζες.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το Μάιο έφτασαν τις 2.000, τον Ιούνιο τις 2.200, ενώ τις τρεις πρώτες μέρες του Ιουλίου ξεπέρασαν τις 3.000 ανά ημέρα. Στην πραγματικότητα από τις αρχές του 2014 οι ΔΟΥ έχουν κοινοποιήσει εντολές για τη δέσμευση λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών που συνδέονται με περισσότερους από 500.000 πολίτες, οι οποίοι αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Από την πλευρά τους οι τράπεζες, όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, έχουν ξεχωρίσει τις θυρίδες που έχουν δεσμευτεί, μαρκάροντας τις με πορτοκαλί ή κίτρινο αυτοκόλλητο, έτσι ώστε να μην επιτρέψουν την πρόσβαση στους πελάτες.
Η διαδικασία
Η διαδικασία, με βάση το νόμο γίνεται ως εξής: Από τη στιγμή που η Εφορία διαπιστώσει ότι ένας φορολογούμενος δεν πληρώνει τη δόση του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των δύο μηνών ακυρώνει τη ρύθμιση στην οποία ενδεχομένως έχει υπαχθεί ο πολίτης και προχωράει στη διαδικασία δεσμεύσεις των λεγόμενων κινητών περιουσιακών στοιχείων.
Στη συνέχεια τα δικαστικά τμήματα των κατά τόπους ΔΟΥ αποστέλλουν ηλεκτρονικά κατασχετήρια σε όλες τις τράπεζες με την εντολή να δεσμευτεί η περιουσία του μέχρι του οφειλόμενου ποσού. Η κάθε τράπεζα έχει την υποχρέωση να ελέγξει αυτομάτως τα αρχεία της και να δεσμεύσει ο,τιδήποτε έχει στην κατοχή του ο πολίτης, το αργότερο μέσα σε πέντε ημέρες. Τα χρήματα πρέπει να αποδοθούν στο Δημόσιο μέσα σε οκτώ εργάσιμες ημέρες. Αφορά σε καταθέσεις ή περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούν τα 1.500 ευρώ, θυρίδες και ελληνικές μετοχές πιο βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των τραπεζικών χρηματιστηριακών εταιρειών. Εξαίρεση αποτελούν τα ομόλογα ή οι μετοχές άλλων κρατών, όπως του Γερμανικού Δημοσίου, καθώς στην προκειμένη περίπτωση θεματοφύλακες είναι τα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όχι τα ελληνικά.
www.forologikanea.gr