Φορολογική δήλωση: Τα 10 SOS για τη συμπλήρωση

Έντεκα ημέρες απομένουν για την εκπνοή της παράτασης της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και από το υπουργείο Οικονομικών αφενός διαμηνύουν ότι νέα παράταση δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί, αφετέρου ανησυχούν για την προτίμηση που δείχνουν οι υπόχρεοι στις …παραλίες ιδίως μετά την ανακοίνωση της παράτασης.

Όσοι αφήνουν την υποβολή της δήλωσής τους για την τελευταία ώρα, καλό θα είναι να έχουν υπόψη ότι από τις 15 Ιουλίου -αν το υπουργείο Οικονομικών επιμείνει στην απόφασή του για λήξη της προθεσμίας- θα έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής. Αν δεν προκύπτει φόρος, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ, στην αντίθετη περίπτωση φτάνει έως και τα 500 ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα, καλό θα είναι, λένε πηγές του υπουργείου Οικονομικών, οι φορολογούμενοι να επισπεύσουν τις διαδικασίες έχοντας κατά νου δέκα βασικά σημεία SOS για τις φετινές δηλώσεις:

1. Όλα δηλώνονται. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από τον φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα θα πρέπει να αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος. Κι αυτό διότι το υπουργείο Οικονομικών θα επιβάλει την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% – 4% όχι μόνο επί του συνολικού ποσού όλων των εισοδημάτων του φορολογούμενου αλλά και επί των φόρων εισοδήματος που παρακρατήθηκαν.

2. Προσοχή στους προσυμπληρωμένους κωδικούς. Ειδικά στις φορολογικές δηλώσεις των μισθωτών και των συνταξιούχων είναι ήδη προσυμπληρωμένα τα ποσά στους εξής κωδικούς:
– 301-302 του πίνακα 4: «Άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς, ημερομίσθια κτλ»
– 303-304 του πίνακα 4: «Άθροισμα καθαρών ποσών από κύριες συντάξεις»
– 321-322 του πίνακα 4: «Άθροισμα καθαρών ποσών από επικουρικές συντάξεις, μερίσματα κτλ»
– 313-314 του πίνακα 8: «Φόρος που αναλογεί στους μισθούς, συντάξεις…»
– 315-316 του πίνακα 8: «Φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς, συντάξεις…»
– 333-334 του πίνακα 8: «Ποσό που παρακρατήθηκε για ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 ν. 3986/2011».

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προσυμπληρωμένοι είναι οι κωδικοί 603-604, 605-606 του πίνακα 8. Οι κωδικοί που είναι προσυμπληρωμένοι δεν θα μπορούν να αλλαχθούν από το φορολογούμενο κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. Προσυμπληρωμένα είναι εξάλλου στις δηλώσεις όλων των φυσικών προσώπων τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες, τα ΙΧ αυτοκίνητα, τα σκάφη αναψυχής και τις πισίνες.

3. Πρώτα Ε2 και Ε3 , μετά Ε1. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει πρώτα να καταχωρίζονται τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται, και κατόπιν το βασικό έντυπο της δήλωσης, το Ε1.

4. Μπλοκάκια. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 019-020 από όσους εργάστηκαν κατά τη διάρκεια του 2013 με «μπλοκάκι» και φορολογούνται ως μισθωτοί, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ όλων των εργοδοτών.

5. ΑΦΜ εργοδότη για μισθωτούς – συνταξιούχους. Όταν δηλώνονται εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις, πρέπει να καταχωρίζονται οι ΑΦΜ των εργοδοτών ή των ασφαλιστικών φορέων και τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.

6. ΑΦΜ και στους κωδικούς 507-508. Στον πίνακα 4Δ, όταν συμπληρώνονται στους κωδικούς 507-508 ποσά εισοδημάτων που δεν εντάσσονται σε άλλες περιπτώσεις του πίνακα 4, θα πρέπει να αναγράφεται και ο ΑΦΜ του φορέα ή εργοδότη που κατέβαλε το κάθε ποσό, μαζί με το αντίστοιχο ποσό.

7. Εισφορά αλληλεγγύης, αυτοτελώς φορολογούμενα, απαλλασσόμενα εισοδήματα. Στους κωδικούς 657-658, όπου δηλώνονται τα εισοδήματα τα οποία εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (το εφάπαξ, οι αποζημιώσεις απολύσεων κ.λπ.), στους κωδικούς 659-660, όπου δηλώνονται όλα τα αυτοτελώς φορολογούμενα και φοροαπαλλασσόμενα εισοδήματα, τα οποία όμως υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης και στους κωδικούς 781-782, όπου αναγράφονται τα ποσά των πάσης φύσεως εσόδων (εισπράξεις από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, ληφθέντα ποσά δανείων, δωρεών ή γονικών παροχών, κέρδη από λαχεία κ.λπ.) τα οποία χρησιμεύουν για την κάλυψη τεκμηρίων, θα εμφανίζεται πίνακας στον οποίο θα πρέπει να αναλύονται τα συνολικά δηλωθέντα αθροίσματα, ανάλογα με την προέλευσή τους, εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί ήδη από τη Φορολογική Διοίκηση.

8. Τόκοι καταθέσεων. Οι τόκοι καταθέσεων δηλώνονται από το πρώτο ευρώ. Τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων πρέπει να αναγραφούν στους ξεχωριστούς κωδικούς 667-668 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης. Οι τόκοι από καταθέσεις στο εξωτερικό αναγράφονται στους κωδικούς 659-660.

9. Μην ξεχάσετε τον ΑΜΚΑ. Υποχρεωτική είναι η αναγραφή των ΑΜΚΑ των προστατευόμενων τέκνων, ενώ η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών.

10. Χειρόγραφες δηλώσεις μόνο για τους πεθαμένους. Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική για κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν είναι προστατευόμενο μέλος καθώς και για τους κατοίκους εξωτερικού. Η μοναδική εξαίρεση είναι οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τους κληρονόμους για λογαριασμό αποβιωσάντων. Στη φετινή διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων έχει εισαχθεί η καινοτομία της προσυμπλήρωσης των ποσών των εισοδημάτων για όσους φορολογούμενους λαμβάνουν βεβαιώσεις αποδοχών από τους εργοδότες τους ή από άλλους αντισυμβαλλόμενους, δηλαδή για εκατομμύρια μισθωτούς, συνταξιούχους, εργαζόμενους με «μπλοκάκια» και λοιπούς τακτικά αμειβόμενους ελεύθερους επαγγελματίες.

euro2day.gr