Πώς θα πάρετε επιταγή για δωρεάν φύλαξη παιδιών σε παιδικούς σταθμούς – Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις

Δεκάδες χιλιάδες θα είναι οι αιτήσεις που θα υποβληθούν φέτος από τους γονείς σε δημοτικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ για μια δωρεάν θέση φύλαξης παιδιών. Όμως η απόφαση θα καλύψει με επιταγές τη δωρεάν φύλαξη περίπου 68.500 παιδιών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 25 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου και η επιλογή των 68.500 τυχερών γονιών θα γίνει στις 31 Αυγούστου.

Δείτε τα ποσά που καλύπτονται για τη δαπάνη του παιδικού σταθμού

Τα περισσότερα μόρια και η επιλογή θα γίνει από τα χαμηλότερα εισοδήματα και προς τα πάνω, με τον συνδυασμό και των άλλων κριτηρίων (ανεργία, αριθμός παιδιών, είδος σύμβασης, δηλαδή μερικής ή πλήρους απασχόλησης, κ.λπ) ενώ η αξία της επιταγής που θα πάρουν οι ωφελούμενοι θα είναι μειωμένη κατά 9% γιατί ενσωματώνει τη μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές και μια μέση μείωση αποδοχών. Στην ουσία οι παιδικοί σταθμοί θα πρέπει να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες παίρνοντας επιδότηση μειωμένη κατά 9%.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 160 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχαν εξασφαλιστεί 180 εκατ. ευρώ (τα 3 εκατ. με διακριτική χορηγία του Ιδρύματος Νιάρχου).

Όσοι εντάσσονται στα κριτήρια και έχουν τα απαραίτητα μόρια, μέχρι να συμπληρωθούν οι 68.500 θέσεις, δικαιούνται την επιταγή (voucher) και δεν χρεώνονται. Οι υπόλοιποι καλύπτουν με δικά τους έξοδα τον παιδικό σταθμό.

Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι:

– Για το εισόδημα τα μόρια θα βγαίνουν από τον τύπο: 45-(Ε-Π)/600. Το Ε είναι το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, και το Π είναι το ποσό που θα αφαιρείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Ετσι για μητέρα με ένα παιδί το Π είναι 1.000 ευρώ για μητέρα με 1 τέκνο, 2.000 ευρώ για μητέρα με 2 τέκνα, 5.000 ευρώ για μητέρα με 3 τέκνα,  8.000 ευρώ για μητέρα με 4 τέκνα, και 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε τέκνο πέραν του τέταρτου

– Ανάλογα με την κατάσταση απασχόλησης, και το είδος της σύμβασης τα μόρια κυμαίνονται μεταξύ 35 και 45 (μερική απασχόληση).

– Η ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ. μοριοδοτείται με 10 ή 20 μόρια.

– Η οικογενειακή κατάσταση μοριοδοτείται με 15 ως 30 βαθμούς.

– Η συμμετοχή σε προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης μοριοδοτείται με 30 βαθμούς.

www.money-money.gr