Πως θα γλιτώσουν φόρους οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Δεδομένου ότι τους επιβάλλεται φόρος από το 1ο ευρώ και δεν έχουν έκπτωση 2.100 ευρώ -όπως οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι- καλό θα είναι να προσέξουν πως θα συμπληρώσουν την δήλωσή τους για να αποφύγουν επιπλέον επιβαρύνσεις.

Για παράδειγμα προσοχή θα πρέπει να δείξουν όσοι αμείβονται με «μπλοκάκια» συμπληρώνοντας τους κωδικούς 019-020: Οι συγκεκριμένες αμοιβές – υπό προϋποθέσεις – φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών (και την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ).

Αν δεν σημειωθεί με Χ η λέξη ΝΑΙ, στα συγκεκριμένα εισοδήματα θα εφαρμοστούν συντελεστές 26% για ποσά έως 50.000 ευρώ και 33% για μεγαλύτερα εισοδήματα, χωρίς αφορολόγητο.

Επίσης, κάποιος φορολογούμενος θα μπορούσε να θεωρήσει πως δεν έχει νόημα να συμπληρώσει τους κωδικούς 013-014 αν έχει γεννηθεί έως τις 31-12-1948. Κάνει λάθος όμως, αφού αν δεν συμπληρώσει Χ πάνω στη λέξη ΝΑΙ, δεν θα έχει τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% που δικαιούνται οι συνταξιούχοι.

Αντίστοιχα, στους κωδικούς 027-028 ο φορολογούμενος ερωτάται αν ασκεί εμπορική επιχείρηση και αν έχει γεννηθεί μέχρι και τις 31-12-1951. Αν συμπληρώσετε ΝΑΙ, κερδίζετε 650 ευρώ. Οι γεννηθέντες έως το 1951 απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος.

Ποιοι είναι οι έξι κωδικοί του πίνακα 2 του εντύπου της δήλωσης που θα πρέπει να προσέξετε;

Κωδικοί 023-024: Επιλέξτε X πάνω στη λέξη ΝΑΙ εάν ο ίδιος ή και η σύζυγός σας είστε δημόσιος υπάλληλος που υπηρετείτε στην αλλοδαπή ή υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ή λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μ.Ε.Α., στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή στρατιωτικός που υπηρετείτε στην αλλοδαπή.

Επίσης επιλέξτε X εάν διαμένετε σε οίκο ευγηρίας ή σε ψυχιατρικό κατάστημα ή είστε φυλακισμένος. Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου κωδικού απαλλάσσεστε από την προσκόμιση αποδείξεων που αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματός σας προκειμένου να έχετε τη μείωση φόρου έως 2.100 ευρώ στη φορολογική κλίμακα των μισθωτών.

Κωδικοί 013-014: Επιλέξτε X πάνω στη λέξη ΝΑΙ εάν εσείς ή και η σύζυγός σας είστε συνταξιούχοι και έχετε γεννηθεί μέχρι τις 31-12-1948. Για τους συνταξιούχους τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα κ.λπ. εφαρμόζονται μειωμένα κατά 30%.

Κωδικοί 017-018: Έχετε κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 1-1-2013 και μετά. Οι νέοι επιτηδευματίες που το 2013 απέκτησαν εισοδήματα έως 10.000 ευρώ θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13% και όχι 26%.

Σε περίπτωση που το εισόδημα υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, τότε εφαρμόζεται η κλίμακα που ισχύει για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες δηλαδή φόρος από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% και για εισόδημα έως 50.000 ευρώ και 33% για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Οι νέοι επαγγελματίες και για τα πρώτα 5 χρόνια άσκησης του επαγγέλματός τους εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος.

Κωδικοί 019-020: Επιλέξτε X πάνω στη λέξη ΝΑΙ χωρίς να τίθεται θέμα επιλογής σας, αν εσείς ο ίδιος ή η σύζυγός σας είστε επιτηδευματίας που εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ασκείτε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερο επάγγελμα και εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

* Έχετε έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες.

* Τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων προέρχεται από ένα από τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες.

Οι φορολογούμενοι που θα συμπληρώσουν τον συγκεκριμένο κωδικό δεν θα φορολογηθούν με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων. Όμως η φορολόγηση με την κλίμακα των μισθωτών για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους αφαιρεί τη δυνατότητα που έχουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες να εκπέσουν δαπάνες. Εκπίπτουν μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές.

Κωδικοί 027-028. Επιλέξτε X πάνω στη λέξη ΝΑΙ, αν εσείς ο ίδιος ή η σύζυγος σας ασκείτε εμπορική επιχείρηση και έχετε γεννηθεί μέχρι και την 31-12-1951. Προσοχή: Με την συμπλήρωση του κωδικού αυτού θα εξαιρεθείτε από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος. Αν ξεχάσετε να τον συμπληρώσετε θα επιβαρυνθείτε με 650 ευρώ.

Κωδικοί 007-008: Επιλέξτε X πάνω στη λέξη ΝΑΙ και στα δύο τετραγωνίδια εάν ο ίδιος και η σύζυγός σας κατοικείτε μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να έχετε βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ότι είστε γραμμένοι στα οικεία δημοτολόγια και ότι κατοικείτε μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.

Στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους διαμένει λόγω εργασίας σε άλλον τόπο, δικαιούται την απαλλαγή μόνο ο σύζυγος που ο ίδιος και πιθανόν και η οικογένειά του- τέκνα κ.ά.- κατοικούν μόνιμα στο νησί, οπότε επιλέξτε X στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Για τους κατοίκους των νησιών αυξάνεται από 25.000 ευρώ σε 37.500 ευρώ το κλιμάκιο εισοδήματος στο οποίο επιβάλλεται συντελεστής φόρου εισοδήματος 22% στην κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, προκειμένου για φορολογούμενους που κατοικούν σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

www.forologikanea.gr