Έρχονται τα πάνω – κάτω στην πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών

Ένα ενιαίο σύστημα καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών από το 2015, μελετάει η κυβέρνηση. Το νέο σύστημα θα ισχύει για όλους τους υπόχρεους- ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους, αγρότες- και θα συνδεθεί με το εισόδημα των ασφαλισμένων, ενώ οι εισφορές ποσοστιαία θα συνδεθούν, κλιμακωτά, με το ύψος του εισοδήματος έτσι που θα συνυπολογίζονται και τα τεκμήρια.
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, το συγκεκριμένο σχέδιο, προβλέπει αρχικά την εναρμόνιση του τρόπου είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών -που σήμερα είναι διασκορπισμένες και με διαφορετικό ύψος από Ταμείο σε Ταμείο-, την ενσωμάτωσή τους στη συνέχεια στη γενικότερη φορολογία και τέλος, την είσπραξη φόρων και εισφορών σε ένα «πακέτο» που θα καθορίζεται κυρίως με βάση το φόρο εισοδήματος.
Το κλειδί σε όλο το εγχείρημα είναι να εξασφαλιστεί ότι σε κάθε περίπτωση, οι φόροι και οι εισφορές θα εισπράττονται με κάθε τρόπο, άμεσα και γρήγορα. Για τον λόγο αυτό συνδέονται με το εισόδημα. Όσοι δηλώνουν υψηλό ή έχουν τεκμαρτό εισόδημα μεγαλύτερο από το πραγματικό λόγω ακίνητης περιουσίας, θα έχουν και μεγαλύτερη επιβάρυνση.
Ενα από τα σενάρια που εξετάζονται για την ενοποίηση είναι να θεσπιστεί και μια κλίμακα εισφορών με ενιαίο συντελεστή (π.χ. 15%-20%) επί του εισοδήματος. Κάτι τέτοιο, αν αποφασιστεί, θα φέρει τα πάνω κάτω στις εισφορές που πληρώνουν σήμερα οι ασφαλισμένοι. Στην ουσία, θα μπορεί να λειτουργεί ένα αντικειμενικό σύστημα πληρωμής εισφορών με κατώτατο όριο και προοδευτική κλιμάκωση ανάλογα με το εισόδημα.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, για τη λειτουργία του νέου συστήματος όλοι οι φορολογούμενοι θα χρησιμοποιούν έναν και μοναδικό κλειδάριθμο με τα προσωπικά τους στοιχεία ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο των διαφορετικών ΑΦΜ που χρησιμοποιούν χιλιάδες οφειλέτες όταν θέλουν να σβήσουν ίχνη από παλιά χρέη. Γι αυτό το λόγο μέσα στο 2015 θα δημιουργηθεί ενιαίο μητρώο με όλους τους υπόχρεους στην πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών, είτε πρόκειται για μισθωτούς είτε για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις.
Η είσπραξη σε ένα ενιαίο πακέτο εξετάζεται να συνδυαστεί και με την πληρωμή ΦΠΑ, δηλαδή να συμψηφίζεται η επιστροφή του με την οφειλή.
www.voria.gr