Ειδικές συμβουλές για την συμπλήρωση της δήλωσης

Η καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων του 2014 πλησιάζει και παρά το γεγονός ότι η παράταση είναι πιθανότερη από ποτέ, κρίνουμε απαραίτητο να δώσουμε μερικές συμβουλές για ειδικά θέματα που αντιμετωπίζονται κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης ώστε να γλυτώσετε χρόνο και ίσως και χρήμα.

Ένα βασικό ζήτημα το οποίο πρόκειται να εντοπίσετε με την είσοδο σας στο σύστημα, είναι η επιβεβαίωση των στοιχείων σας. Αν αυτά που βλέπετε δεν είναι σωστά, δεν μπορείτε να τα αλλάξατε σε αυτή την οθόνη. Γίνεται φυσικά να αλλάξατε κάποια επιμέρους στοιχεία όπως πχ τα στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κ.λ.π. Αλλά για να το κάνετε αυτό πρέπει να βγείτε από τις δηλώσεις και να πάτε στο λογαριασμό σας στο Taxis. Οποιοδήποτε όμως άλλο στοιχείο εντοπίσετε ως λάθος όπως π.χ. αριθμό ταυτότητας, θα είστε αναγκασμένοι να κάνετε την απαραίτητη μετατροπή στο μητρώο της οικείας Δ.Ο.Υ.

Το βασικό που εντοπίζουμε στο νέο Ε1 είναι ότι αν είμαστε μισθωτοί, οι κωδικοί από 301 έως και 318 θα είναι ήδη προσυμπληρωμένοι όπως έχουμε αναφέρει με την διαδικασία που τελείωσε τον περασμένο Μάρτη. Στην περίπτωση που έχουμε εισοδήματα από γεωργικές επιχειρήσεις, τότε αυτά μπαίνουν στον πίνακα 4Β, ειδικά αν προέρχονται από το αντικειμενικό σύστημα, δηλαδή απλά έχουμε κάποια αγροτεμάχια στην κατοχή τέτοια ώστε δημιουργούν ένα αντικειμενικό εισόδημα τότε αυτό θα πρέπει να το βρούμε από τους σχετικούς πίνακες του ΥΠΟΙΚ και κατόπιν να συμπληρώσουμε τον κωδικό 919/920. Είχαμε στο παρελθόν αναφερθεί εκτενώς στο εν λόγω θέμα.

Στους πίνακες 4Γ και 4Δ βάζουμε τα έσοδα μας αν είμαστε αυτοαπασχολούμενοι. Προσοχή, στην περίπτωση εσόδων με την παλιά απόδειξη δαπανών, τα ποσά μπαίνουν στον κωδικό 507/508. Στον επόμενο πίνακα 4Ε βρίσκονται τα εισοδήματα από ενοίκια, τα οποία δηλώνονται και στο έντυπο Ε2. Προσοχή ότι και αν συμπληρώσουμε πρέπει αφ’ ενός να συμφωνεί με το Ε2 και αφετέρου να αθροίζει στους κωδικούς από 175 έως 742 κατά περίπτωση μισθώματος.

Στην περίπτωση που έχουμε εκχωρήσει ενοίκια στο κράτος εξαιτίας αδυναμίας πληρωμής από τον ενοικιαστή δεν τοποθετούμε ποσά σε αυτούς τους κωδικούς αλλά πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στο Ε9, να σβήσουμε το όνομα του ενοικιαστή, να γράψουμε τη φράση “εκχώρηση μισθωμάτων”, να αφήσουμε το ΑΦΜ του ενοικιαστή και να μηδενίσουμε τα ποσά. Όλα αυτά με δεδομένο ότι έχουμε κάνει την εκχώρηση ΠΡΙΝ στείλουμε την δήλωση εισοδήματος.

Αν έχουμε εισόδημα από το εξωτερικό, θα μας απασχολήσουν οι κωδικοί από 389 έως 396. Προσοχή αν έχει κρατηθεί φόρος στο εξωτερικό και υφίσταται σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης με τη χώρα που παρακρατήθηκε, θα πρέπει ο φόρος να δηλωθεί στον Πίνακα 8 στον κωδικό 651/652 και να προσκομισθεί στη Δ.Ο.Υ. το σχετικό έγγραφο επίσημα μεταφρασμένο.

Στον πίνακα 5 βάζουμε τις κατοικίες. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε ότι τα στοιχεία αντλούνται από το Ε9, οπότε αν τυχόν νοικιάζουμε κάποιο ακίνητο ΔΕΝ πρέπει να το δηλώσουμε στο Ε1 καθώς μας παράγει εισόδημα και δηλώνεται στο Ε2. Αυτό ισχύει ακόμη και αν είναι κενό για κάποιο χρονικό διάστημα μέσα στο 2013. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι αν το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται στο πεδίο που απαιτεί Η ΓΓΠΣ αριθμό μετρητή ΔΕΗ θα πρέπει να τοποθετήσουμε εννιά φορές το ψηφίο εννιά (999999999). Στην περίπτωση που φιλοξενούμαστε τότε πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας 6 και συγκεκριμένα οι κωδικοί801 έως 816 όπου οπωσδήποτε θα πρέπει να ξέρουμε το ΑΦΜ του προσώπου που μας φιλοξενεί.

Προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στους κωδικούς των δανείων. Φέτος εφόσον δεν υπάρχουν απαλλαγές από τόκους, όλα τα δάνεια, καταναλωτικά, στεγαστικά κ.λ.π. δηλώνονται στον κωδικό 727/728 για όλο το ποσό δηλαδή κεφάλαιο συν τόκους. Στον πίνακα 6, επίσης θα βρούμε προσυμπληρωμένο το πεδίο305/306

με το ΕΚΑΣ αν είμαστε συνταξιούχοι, όμως θα πρέπει να προσέξουμε τα υπόλοιπα πεδία. Πχ στους κωδικούς από 655 έως 694 δηλώνονται εισοδήματα που αναλώθηκαν το 2013, δηλαδή η περίφημη ανάλωση κεφαλαίων για τα τεκμήρια.

Στον κωδικό 667/668 πρέπει να βάλουμε τους τόκους καταθέσεων και στον κωδικό 433/434 τους φόρους που παρακρατήθηκαν από τους τόκους αυτούς. Αν μέσα στο 2013 απολυθήκατε και λάβατε αποζημίωση απόλυσης αυτή αν είναι κάτω των 60 χιλιάδων ευρώ είναι αφορολόγητη και δηλώνεται στον κωδικό 657/658 μαζί με σχετικά επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται σε ολικά τυφλούς κ.ο.κ. Αν λάβατε και επίδομα ΟΑΕΔ τότε θα το δηλώσετε στον κωδικό 661/662. Αυτοί οι κωδικοί εξαιρούνται και από τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς.

Πρέπει επίσης να προσέξετε τον κωδικό 781 όπου μπορείτε να δηλώσετε ποσά από πώληση περιουσιακών στοιχείων όπως σπίτια και αυτοκίνητα. Όμως ότι δηλώσετε, πριν την αποστολή του Ε1 θα ζητηθεί να το διασταυρώσετε με το ΑΦΜ του αγοραστή, και ειδικά αν είναι οικία, οπότε θα πρέπει να έχετε το ΑΦΜ και την ταυτότητα του ακινήτου που πουλήσατε όπως αυτή φαίνεται στο Ε9.

Στον Πίνακα 7 πρέπει να προσεχθεί ο διάσημος κωδικός 049 σχετικός με τις δαπάνες διαβίωσης. Εδώ τοποθετούνται τα σύνολα των αποδείξεων που έχετε μαζέψει όλη τη χρονιά και θα πρέπει απαραίτητα να είναι πάνω από το 25% του συνολικού εισοδήματος για να μην έχετε φορολογική επιβάρυνση. Επίσης στον κωδικό 051/052 μπορείτε να βάλετε τα ιατρικά όμως θα πρέπει να έχετε μπροστά σας όλα τα χαρτιά καθώς για όλα τα επιμέρους ποσά που αθροίζονται θα ζητηθεί το ΑΦΜ του φορέα (πχ ΙΚΑ) ή του γιατρού. Προσοχή στις δαπάνες αυτές μπαίνει η συμμετοχή του ασφαλισμένου και όχι το σύνολο του ποσού!

Ο πίνακας 8 λίγο πολύ είναι και αυτός προσυμπληρωμένος εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων όπως παρακρατούμενων φόρων στην αλλοδαπή κ.λ.π. Προσοχή τέλος πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση του πίνακα 9 που αφορά τα προστατευόμενα μέλη και όχι μόνον τα παιδιά. Όπως και να έχει θα πρέπει να γνωρίζουμε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ όλων όσων συνοικούν μαζί μας. Όπως θα έχετε παρατηρήσει μέχρι εδώ, κωδικοί που αφορούσαν ιδιωτικά σχολεία, ποσά ασφαλίσεων ζωής κ.α. έχουν πλέον αφαιρεθεί από το Ε1 καθώς δεν μειώνουν πια το εισόδημα.

www.money