Πόσο φόρο θα πληρώσουν για τα ενοίκια οι ιδιοκτήτες με το νέο σύστημα – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Ριζική αλλαγή επήλθε στον τρόπο φορολόγησης των ενοικίων που εισέπραξαν το 2013 οι ιδιοκτήτες ακινήτων από τους ενοικιαστές τους. Με το νέο σύστημα, που ισχύει από το τρέχον οικονομικό έτος, το εισόδημα από ενοίκια δεν προστίθεται πλέον στα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογούμενου, αλλά φορολογείται αυτοτελώς με ξεχωριστή κλίμακα. Εξαιτίας της εφαρμογής του νέου αυτού συστήματος κάποιοι ιδιοκτήτες θα κερδίσουν και κάποιοι θα χάσουν.

Τα ενοίκια που εισπράχθηκαν εντός του 2013 φορολογούνται φέτος αυτοτελώς, με τον εξής τρόπο:

-Τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος από ενοίκια φορολογούνται με συντελεστή 10%.

-Το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από ενοίκια πάνω από τις 12.000 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 33%.

Επί του φόρου που προκύπτει με βάση τα προαναφερθέντα επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά η οποία υπολογίζεται με συντελεστή 55%. Επιπλέον, στα ποσά των ενοικίων επιβάλλεται και συμπληρωματικός φόρος 1,5%-3%, καθώς και εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%.

Για τους φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα προερχόμενα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ενοίκια, τα ποσά του φόρου που προκύπτουν με βάση την νέα κλίμακα αυτοτελούς φορολόγησης και οι διαφορές σε σύγκριση με τους φόρους που προκύπτουν από την προηγούμενη κλίμακα έχουν αναλυτικά όπως φαίνεται στους πίνακες που δημοσιεύονται παρακάτω

Από τον πίνακα που δημοσιεύουμε προκύπτει ότι η νέα κλίμακα αυτοτελούς φορολόγησης των ενοικίων θα ωφελήσει όσους εισπράττουν ενοίκια τα οποία υπερβαίνουν ετησίως τις 70.000 ευρώ!

Όσοι εισπράττουν ενοίκια που φθάνουν ετησίως μέχρι τις 12.000 ευρώ φορολογούνται για τα εισοδήματα αυτά με 10% από το πρώτο ευρώ, ενώ εάν εισπράττουν ποσά μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ, τότε για κάθε ευρώ πάνω από τις 12.000 πληρώνουν φόρο 33%.

Η παλαιά κλίμακα η οποία ήταν ενιαία για όλες τις πηγές εισοδημάτων ωφελούσε σημαντικά όσους είχαν χαμηλά και μεσαία εισοδήματα προερχόμενα αποκλειστικά από ενοίκια, καθώς προέβλεπε αφορολόγητο όριο 5.000 ευρώ καθώς και πρόσθετα αφορολόγητα όρια 2.000 ευρώ για κάθε ένα από 2 πρώτα τέκνα του φορολογούμενου και 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο από το τρίτο και τα επόμενα.

Για φορολογούμενους με εισοδήματα κι από άλλες πηγές η νέα κλίμακα αυτοτελούς φορολόγησης των ενοικίων μπορεί να είναι ευνοϊκότερη, καθώς με την παλαιά κλίμακα όλα τα εισοδήματα, από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβανομένων και των ενοικίων, αθροίζονταν και ανέβαιναν σε επίπεδα όπου οι συντελεστές ήταν υψηλοί, της τάξεως του 25%, του 35%, του 30%, του 40% και του 45%.

Με τη νέα κλίμακα υπάρχει σημαντική ελάφρυνση για πολλούς από τους φορολογούμενους αυτούς, καθώς το ποσό των ενοικίων, το οποίο για τους περισσότερους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ το χρόνο, δεν ανεβαίνει πλέον σε κλιμάκια φορολογητέου εισοδήματος όπου ισχύουν συντελεστές από 25% έως 45%, αλλά θα φορολογείται μόνο με 10%.

www.money-money.gr