Πως θα δηλωθούν οι τόκοι

Στον πίνακα 6 της δήλωσης εκτός διαφόρων πληροφοριακών στοιχείων που ζητούνται, γράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα εκείνα τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογίας.

Συνεχίζουμε τη θεματολογία του  πρακτικού οδηγού μας, με σκοπό να συμβάλει και να βοηθήσει στην ορθή υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικον. έτους 2014 (εισοδήματα του 2013).

Υπενθυμίζουμε ότι υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος.

Οι κάτοικοι εξωτερικού μέσω του φορολογικού τους εκπρόσωπου είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης για το εισόδημα (πραγματικό) που προκύπτει στην Ελλάδα ή υπάγονται στα τεκμήρια (άρθρα 16 και 17 του Κ.Φ.Ε.-Ν.2238/94), ανεξάρτητα αν εμπίπτουν στην απαλλαγή των τεκμηρίων διαβίωσης που προβλέπεται στην περίπτωση η΄ του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε.

Σημαντική σημείωση: Η περίπτωση η΄ του άρθρου 18, τροποποιήθηκε πρόσφατα με την παράγραφο 2α του άρθρου 184 του ν. 4261/2014 και έτσι για τη χρήση 2013, δεν θα ισχύσει το τεκμήριο διαβίωσης των κατοίκων εξωτερικού, έχουν δεν έχουν πραγματικό εισόδημα, ενώ πριν ίσχυε εφόσον είχε πραγματικό εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία στην Ελλάδα (π.χ. ενοίκια).

Επί πλέον  στη δήλωση (από τη χρήση 2012) συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από το φόρο. (σημ. την υποχρέωση αυτή επέβαλε η διάταξη την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 4110/23-1-2013, όπου προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με το οποίο: «Σε κάθε περίπτωση στη δήλωση αυτή αναγράφονται όλα τα εισοδήματα του υπόχρεου ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος».

Στον πίνακα 6 της δήλωσης εκτός διαφόρων πληροφοριακών στοιχείων που ζητούνται, γράφονταιΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα εκείνα τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογίας. Και σ’ αυτά τα εισοδήματα υπολογίζεται όπως θα δούμε με προσοχή, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης ΕΚΤΟΣ εξαιρέσεων.

Επίσης γράφονται και εκείνα τα εισοδήματα που μειώνουν τα τεκμήρια, καθώς και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία, όπως καταβαλλόμενα ενοίκια επαγγελματικής εγκατάστασης, ενοίκιο κύριας κατοικίας, ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν κ.λπ..

www,forologikanea.gr