Ανάλωση Κεφαλαίου

Βασικός Τρόπος Αντιμετώπισης των Τεκμηρίων του 2014

Η φορολόγηση με τη χρήση των τεκμηρίων δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα σε μεγάλη μερίδα των φορολογούμενων καθώς καλούνται, είτε να πληρώσουν ποσά για εισοδήματα τα οποία ουδέποτε εισέπραξαν, είτε να αιτιολογήσουν πως ζουν με τόσο χαμηλά πραγματικά εισοδήματα έναντι των τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων.

Ο βασικότερος τρόπος αντιμετώπισης του εν λόγω προβλήματος είναι να επικαλεστούμε ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Σε απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι επικαλούμαστε «οικονομίες» και καταθέσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια τα οποία είχαμε περίσσευμα στα εισοδήματα μας, σε αντίθεση με το έλλειμμα που μπορεί να παρατηρείται σήμερα. 

Το ποσό που ενδεχομένως θα πρέπει να αιτιολογήσουμε με ανάλωση κεφαλαίου μπορεί να προκύψει  από τη διαφορά μεταξύ πραγματικών και τεκμαρτών εισοδημάτων, από την αγορά κάποιου περιουσιακού στοιχείου, από την αποπληρωμή ενός δανείου κ.λ.π. Το ποσό που θα προκύψει είτε για λόγους προσδιορισμού φόρου είτε για λόγους «πόθεν έσχες» θα πρέπει να το δικαιολογήσουμε με αυτόν τον τρόπο. 

Εφόσον λοιπόν προκύπτει αυτή η διαφορά εισοδήματος, θα πρέπει να τοποθετήσουμε το ποσό που λείπει στον κωδικό 787/788 του εντύπου Ε1 όταν κάνουμε τη φετινή δήλωση. Μαζί όμως με αυτό θα πρέπει να επισυνάψουμε και μια σχετική κατάσταση ανάλωσης κεφαλαίου για τα έτη που επικαλούμαστε με ανάλυση σύμφωνα με τις δηλώσεις εισοδήματος τις οποίες έχουμε καταθέσει στην εφορία τα χρόνια αυτά. 

Πόσα χρόνια μπορούμε να επικαλεστούμε;

Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όριο αρκεί να μπορούμε να τεκμηριώσουμε τα ποσά με αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και επίσημα έγγραφα. Ο βασικός περιοριστικός παράγοντας είναι ότι τα έτη πρέπει να είναι συνεχόμενα. Δεν μπορούμε δηλαδή να επιλέξουμε τα καλύτερα εισοδηματικά έτη για να υπολογίσουμε την ανάλωση. 

Πόσες φορές μπορεί να γίνει η ανάλωση;

Μόνον μια φορά για τα συγκεκριμένα χρόνια τα οποία επικαλούμαστε. Αν το ποσό που προκύψει προσδιορίζει πλήρως την ανάλωση κεφαλαίου της χρονιάς που θέλουμε να αιτιολογήσουμε τότε τέλος. Την επόμενη φορά πρέπει να περιμένουμε κάποια χρόνια μέχρι να συγκεντρώσουμε νέο κεφάλαιο. 

Πως γίνεται η κατάσταση αυτή;

Η κατάσταση όπως οι περισσότερες δηλώσεις πλέον, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ΓΓΠΣ. 

Τι βάζουμε και πως τα υπολογίζουμε;

Η δυσκολία στην σύνταξη της κατάστασης είναι η γνώση των ειδικών διατάξεων για τα είδη εισοδημάτων και τεκμηρίων για όλα τα προηγούμενα χρόνια που επικαλούμαστε! Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο και θα χρειαστείτε βοήθεια ειδικού ο οποίος να διατηρεί αρχείο των διατάξεων πολλά χρόνια πίσω. 

Στην κατάσταση αυτή θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα όλα τα δηλωθέντα εισοδήματα μας , συν τα ποσά που προκύπτουν από τυχόν πώληση περιουσιακών στοιχείων, συν άλλα αφορολόγητα εισοδήματα ή φορολογούμενα με ειδικό τρόπο συν εισοδήματα από ακίνητα και να μειώσουμε το άθροισμα που προκύπτει με τις δαπάνες της χρονιάς όπως πχ τις τεκμαρτές οχημάτων σκαφών κλπ, τις δαπάνες για αγορά περιουσιακών στοιχείων, για δωρεές και γονικές παροχές, για ποσά που δόθηκαν σε δάνεια και το αποτέλεσμα του έτους αποτελεί το καθαρό αποτέλεσμα που μπορείτε να επικαλεστείτε στην ανάλωση ως περίσσευμα της χρονιάς.

Παράδειγμα

Για να γίνει πιο κατανοητό θα δώσουμε ένα παράδειγμα ενός έτους με τους σχετικούς κωδικούς του Ε1:

Ένας μισθωτός απολύεται το 2013 και επειδή έχει στην κατοχή ένα ακίνητο και ένα αυτοκίνητο προκύπτει μια διαφορά εισοδήματος από τεκμαρτά περίπου 10.000 ευρώ. Για να μην φορολογηθεί για την διαφορά αυτή θα πρέπει να επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Έστω ότι μας απασχολούν τα έτη 2011 και 2012. Στα έτη αυτά ο μισθωτός αυτός είχε δηλώσεις καθαρά ποσά από μισθούς στον κωδικό 301 = 23.000 ευρώ κάθε χρόνο. Επίσης είχε δηλώσει και 1.000 ευρώ από περιστασιακή εργασία με απόδειξη δαπανών στον κωδικό 507, είχε δηλώσει εισοδήματα από τόκους στον κωδικό 667 2.000 και 2.200 αντίστοιχα ενώ έδωσε για απόσβεση ενός καταναλωτικού δανείου 2.350 και 1.900 ευρώ αντίστοιχα.

Στην περίπτωση αυτή υπολογίζουμε ως εξής:


Δαπάνες. Στον πίνακα αυτό βάζουμε τα τεκμήρια όπως προκύπτουν για την συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων κάθε χρονιά, συν τα ελάχιστα τεκμήρια διαβίωσης δηλαδή 3000 ευρώ ανά έτος για τον άγαμο.

 

Από τους πίνακες βλέπουμε ότι ο μισθωτός αυτός είχε εισροές 51.000 ευρώ τα δύο αυτά χρόνια από όλες τις πηγές εισοδήματος και εκροές 40.200 ευρώ. Στο παράδειγμα μας είχαμε θέσει ότι ο φορολογούμενος θα πρέπει να δικαιολογήσει φέτος τεκμαρτό εισόδημα 10.000 ευρώ. Άρα στην ανάλωση κεφαλαίου προκύπτει, 51.000 – 40.900 = 10.100 ευρώ τα οποία ξεπερνούν τα 10.000 που καλείται να αιτιολογήσει ως περίσσευμα προηγούμενων ετών. Ο μισθωτός μπορεί να βάλει λοιπόν το 10.000 στον κωδικό 787, να αιτιολογήσει το εισόδημα και να μην πληρώσει επιπλέον φόρο. Επίσης του έχει μείνει και μια θετική διαφορά ανάλωσης 100 ευρώ η οποία θα μεταφερθεί για τις επόμενες χρονιές.

Φυσικά οι πίνακες μπορεί να είναι διαφορετικοί και πιο πολύπλοκοι καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις εισοδημάτων και δαπανών που μπορεί ένας φορολογούμενος να επικαλεστεί. Στο παράδειγμα μας για λόγους ευκολίας χρησιμοποιήσαμε συγκεκριμένες μόνον περιπτώσεις. 

Αυτό που πρέπει όμως να γίνει κατανοητό είναι ότι η ανάλωση κεφαλαίου είναι μια εξαιρετικά σημαντική κατάσταση και θα πρέπει να αφιερωθεί αρκετός χρόνος για να γίνει σωστά και να δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ως εκ τούτου θα πρέπει είτε να την μελετήσετε καλά είτε να την αναθέσετε στους επαγγελματίες του κλάδου διότι το αποτέλεσμα αυτής θα σας «συντροφεύει» μια ζωή.

Πηγή:moneyguru.gr