Στόχος να μειωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2015 ο φόρος στις επιχειρήσεις

Σε δόσεις αναμένεται να μειώσει την εταιρική φορολογία η κυβέρνηση αρχής γενομένης από το 2015, εάν και εφόσον το πρωτογενές πλεόνασμα του 2014 και η τρόικα το επιτρέψουν.

Σήμερα ο φόρος για τα νομικά πρόσωπα υπολογίζεται με συντελεστή 26% στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους, ενώ στα μερίσματα ή κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. Η συνολική δε φορολογική επιβάρυνση των εταιρειών συμπεριλαμβανομένης της διανομής των κερδών ανέρχεται στο 33,4%

Σύμφωνα με πληροφορίες στόχος της Κυβέρνησης είναι ο φόρος για τα νομικά πρόσωπα να μειωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2015 περίπου στο 20% -22% από 26% μειώνοντας τη συνολική φορολογική επιβάρυνση -συμπεριλαμβανομένης της διανομής των κερδών – στο 27%-29%. Καθώς η πορεία των φορολογικών συντελεστών διεθνώς τα τελευταία χρόνια δείχνει ξεκάθαρα ότι οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ της ανάγκης για αυξημένα δημοσιονομικά έσοδα και του διεθνούς ανταγωνισμού για προσέλκυση επενδύσεων η κυβέρνηση δίνει βάρος στο δεύτερο σκέλος – της προσέλκυσης επενδύσεων- εκτιμώντας πως έτσι θα διευρύνει και τη φορολογική βάση.

Η Ελλάδα στο χειρισμό αυτό ακολουθεί το «σουηδικό μοντέλο». Η Σουηδία το 2012 μείωσε το φόρο για τις επιχειρήσεις σε 22% από 26% και πέτυχε να βελτιωθούν οι συνθήκες για νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις στη χώρα. Καθώς σήμερα ο μέσος εταιρικός φόρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 24%, με την κίνηση αυτή η ελληνική κυβέρνηση θα μπορεί να υποστηρίξει ότι η φορολογία στη χώρα είναι μικρότερη από το μέσο όρο της ΕΕ.

www.news.gr