“Τιμωρία” από αύριο στα αδρανή μπλοκάκια

Αύριο λήγει μια πολύ σημαντική προθεσμία που αν δεν παραταθεί χιλιάδες φορολογούμενοι θα βρεθούν σε δεινή θέση. Λήγει η προθεσμία για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων διακοπής εργασιών. Πρόκειται για δηλώσεις που δίνουν τη δυνατότητα στους φορολογούμενους που έχουν ανενεργές επιχειρήσεις και μπλοκάκια να τα κλείσουν χωρίς να πληρώσουν αναδρομικούς φόρους και εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία.

Πρακτικά ένας φορολογούμενος που ασκούσε κάποιο επιτήδευμα έως το τέλος του 2011 και πλέον δεν το εξασκεί είτε γιατί έγινε μισθωτός είτε γιατί πλέον λόγω της κρίσης δεν έχει κάποιο εισόδημα αυτό έχει μέχρι και αύριο τη δυνατότητα να προχωρήσει σε εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών. Να διακόψει δηλαδή την άσκηση του επαγγέλματος δηλώνοντας ότι ουσιαστικά η διακοπή έγινε στο τέλος του 2011. Εφόσον δεν δοθεί παράταση τότε χάνει το δικαίωμα εκπρόθεσμης δήλωσης διακοπής εργασιών και θα είναι υποχρεωμένος να δηλώσει ότι η διακοπή των εργασιών γίνεται κατά την ημέρα υποβολής της σχετικής δήλωσης. Με άλλα λόγια για την περίοδο που δεν ασκούσε πραγματικά το επάγγελμα θα πρέπει να καταβάλλει εισφορές,  να υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις κλπ.

Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν φθάσει εκατοντάδες αιτήματα για τη χορήγηση νέας παράτασης και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών το βλέπει θετικά. Πρόσθετος λόγος για αυτό είναι ότι τη συγκεκριμένη περίοδο οι φοροτεχνικοί είναι επιφορτισμένοι με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και το να γεμίσουν τις εφορίες για την διακοπή εργασιών πελατών τους μόνο φρόνιμο δεν είναι από την πλευρά του ΥΠΟΙΚ.