Τόκοι καταθέσεων: Πώς θα αποφύγετε τις παγίδες στη δήλωση – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Φέτος όλοι οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν στην Εφορία τους τόκους των καταθέσεών τους, καθώς δεν προβλέπεται καμία απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή, όπως συνέβη πέρυσι με τη θέσπιση ανωτάτου ορίου 250 ευρώ στο ποσό των τόκων που δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώνεται.

Τις λύσεις για να αποφύγετε τις παγίδες και την ταλαιπωρία που κρύβει η αναγραφή των τόκων των καταθέσεων στη φετινή φορολογική δήλωση δίνει το money-money.gr ξεκαθαρίζοντας πλήρως τι ακριβώς ισχύει με το θέμα αυτό, υπό τη μορφή απαντήσεων σε καίρια ερωτήματα.

1) Πρέπει να δηλώσω υποχρεωτικά τους τόκους που πιστώθηκαν το 2013 στους τραπεζικούς μου λογαριασμούς;

Για φέτος η δήλωση των τόκων των καταθέσεων είναι υποχρεωτική ανεξαρτήτως ποσού.

2) Σε ποιον κωδικό της φορολογικής δήλωσης πρέπει να αναγράψω το ποσό των τόκων από τις καταθέσεις μου;

Το συνολικό ποσό των τόκων που λάβατε το 2013 πρέπει να το δηλώσετε σε νέους ξεχωριστούς κωδικούς του πίνακα 6, στην τρίτη σελίδα της φορολογικής δήλωσης. Συγκεκριμένα, εάν είστε εσείς ο υπόχρεος υποβολής της δήλωσης, πρέπει να δηλώσετε τους τόκους που πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς σας στον κωδικό 667 του πίνακα 6. Η σύζυγός σας πρέπει να δηλώσει το ποσό που της αναλογεί στον κωδικό 668 του πίνακα 6.

3) Ποιο ποσό πρέπει να δηλώσω; Το καθαρό (αυτό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου) ή το μικτό (το συνολικό ποσό μαζί με τον φόρο);

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να δηλώσετε το καθαρό ποσό, δηλαδή αυτό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του παρακρατηθέντος φόρου 15%. Το συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε πρέπει να το δηλώσετε στον κωδικό 433 του πίνακα 6. Η σύζυγός σας πρέπει να δηλώσει το ποσό του φόρου στον κωδικό 434 του ίδιου πίνακα.

4) Εάν σε έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς έχω συν-δικαιούχο τη σύζυγό μου πώς θα δηλώσω τους τόκους;

Έχετε το δικαίωμα να κατανείμετε τα ποσά των τόκων σύμφωνα με αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη ποια είναι η πραγματική συμμετοχή του καθενός συζύγου στα κεφάλαια που έχετε κατατεθειμένα στους λογαριασμούς σας. Αν για παράδειγμα το 80% των κατατεθειμένων ποσών είναι δικά σας και το υπόλοιπο 20% της συζύγου σας, τότε μπορεί να κατανείμετε κατά τα ποσοστά αυτά και τους τόκους. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή είσαστε δύο συνδικαιούχοι πρέπει υποχρεωτικά να κατανείμετε τα ποσά των τόκων κατά ποσοστό 50% στον καθένα σας. Μπορείτε όμως, αν θέλετε, να μοιράσετε στα 2 τα ποσά των τόκων, ανεξάρτητα από την πραγματική κατανομή των κεφαλαίων. Γενικά έχετε το δικαίωμα να κάνετε όποια κατανομή θέλετε μεταξύ σας, αρκεί το συνολικό ποσό των τόκων να είναι αυτό που πραγματικά πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς σας.

5) Εάν στους τραπεζικούς λογαριασμούς μου έχω συνδικαιούχους τη σύζυγο και τα 2 παιδιά μου, πώς θα επιμερίσω τα ποσά των τόκων;

Όπως προαναφέραμε μπορείτε να κάνετε την κατανομή με κριτήριο το πραγματικό ποσοστό συμμετοχής του καθενός σας στα κεφάλαια των τραπεζικών λογαριασμών. Συνήθως, σ’ αυτές τις περιπτώσεις τα κεφάλαια προέρχονται από τους γονείς, οπότε μπορούν να κάνουν μεταξύ τους μόνο την κατανομή των τόκων στη φορολογική δήλωση.

Πηγή:www.newmoney.gr