Περίθαλψη και για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ

Περίθαλψη των μικρομεσαίων εμπόρων και των οικογενειών τους από τον ΟΑΕΕ, την περίοδο της κρίσης, προωθεί το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Αυτό γνωστοποίησε η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), μετά τη σημερινή συνάντηση που είχε ο πρόεδρός της, Β. Κορκίδης, με τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ιω. Βρούτση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΣΕΕ, ο υπουργός γνωστοποίησε την υλοποίηση σχετικού αιτήματος της Συνομοσπονδίας, μέσω της υπουργικής απόφασης Φ80000/7870/305/2014, με την οποία θα παρέχεται περίθαλψη και στους ενεργούς εμπόρους και λοιπούς επαγγελματίες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν δημιουργηθεί εντός της κρίσης και συγκεκριμένα εντός των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014.

Οι όροι της εν λόγω υπουργικής απόφασης είναι οι εξής:

– Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που διέκοψαν την επαγγελματική δραστηριότητά τους ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη ΔΟΥ ή συνεχίζουν την επαγγελματική δραστηριότητά τους, δικαιούνται, οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους, παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ έως τις 28/2/2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση του 2014, και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

– Για την παροχή της περίθαλψης απαιτείται η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση αντίγραφου εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα των ετών 2011, 2012 και 2013. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουν τα δικαιολογητικά και αφού διαπιστώσουν ότι ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος των τριών προηγουμένων ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ και οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές έχουν δημιουργηθεί τα ίδια έτη, προβαίνουν στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας (θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας) έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015.

– Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης διακόπτεται άμεσα η ασφαλιστική ικανότητα και αναζητούνται οι τυχόν καταβληθείσες δαπάνες.

Η ΕΣΕΕ χαιρετίζει την απόφαση του υπουργού και θεωρεί ότι θα αποτελέσει «στροφή κατεύθυνσης» του συνόλου της κυβερνητικής πολιτικής για την άρση και των λοιπών αδικιών, στο πλαίσιο προστασίας των μικρομεσαίων της αγοράς και διατήρησης της επιχειρηματικότητας της χώρας μας, η οποία πλήττεται στον υπέρτατο βαθμό μέσα στην Ελλάδα της κρίσης και της ύφεσης.

Πηγή:www.capital.gr