Μείωση εισφοράς αλληλεγγύης στο μισό

Σχέδιο για μείωση φόρων φέρεται να επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, όπως τουλάχιστον διαρρέουν κυβερνητικοί κύκλοι.

Η κυβέρνηση φαίνεται να είναι αρνητική στο ενδεχόμενο να λάβει νέα μέτρα, όπως άλλωστε ζητάει το ΔΝΤ και επιχειρεί να κινηθεί προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών.

Κυβερνητικοί κύκλοι διαρρέουν την πληροφορία ότι εφόσον τα στοιχεία του 9μήνου το επιτρέψουν, θα εξεταστεί η πιθανότητα σταδιακής μείωσης της έκτακτης εισφοράς.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο η μείωση που αναμένεται να επιβληθεί αρχικά θα είναι της τάξης του 50%, ενώ ανάλογα και με την πορεία της οικονομίας αναμένεται να μειώνεται σταδιακά περισσότερο. Η πρώτη μείωση ενδέχεται να εφαρμοστεί από τις αρχές του νέου έτους και να ανακοινωθεί προς το τέλος του 2014.

Το σχέδιο αυτό φαίνεται ότι βρίσκεται σε απόλυτη σύμπνοια τόσο με τις πρώτες τοποθετήσεις του νέου υπουργού των Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, όσο και με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και ειδικότερα στο μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει μετά από τη σύγκριση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών  και των συνολικών πραγματικών εισοδημάτων που αποκτώνται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, ανεξάρτητα αν αυτά τα εισοδήματα φορολογούνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές ή απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος.

Τα κλιμάκια της ειδικής εισφοράς βάσει του συνολικού καθαρού ατομικού εισοδήματος ή τεκμαρτού εισοδήματος έχουν ως εξής:

-Από 12.001,00 έως 20.000,99: συντελεστής 1%

-Από 20.001,00 έως 50.000,99: συντελεστής 2%

-Από 50.001,00 έως 100.000,99: συντελεστής 3%

-Από 100.001,00 και άνω: συντελεστής 4%

Εξαιρούνται από την επιβολή της ειδικής εισφοράς τα ακόλουθα εισοδήματα:

α) τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό και άνω.

β) οι αποζημιώσεις των μισθωτών, λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης και

γ) οι εφάπαξ παροχές ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών, τα εφάπαξ βοηθήματα δημοσίων υπαλλήλων και τα εφάπαξ βοηθήματα.

Επιπλέον,  εξαιρούνται τα εισοδήματα των μακροχρόνια άνεργων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, Γ.Ε.Ν.Ε. και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τα συγκεκριμένα ταμεία, εφόσον δεν έχουν κατά τον χρόνο της βεβαίωσης πραγματικά εισοδήματα.

Επίσης, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων.

Επισημαίνεται ότι, δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά στις αμοιβές των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης βεβαιώνεται μαζί με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, το τέλος επιτηδεύματος και το φόρο πολυτελούς διαβίωσης, εμφανίζεται στην ενιαία πράξη του διοικητικού προσδιορισμού φόρου και ακολουθεί την διαδικασία εξόφλησης που ακολουθεί και ο φόρος εισοδήματος.

Πηγή:news.gr