Υπάρχουν τρόποι να αποφύγω να φορολογηθώ με τα τεκμήρια;

Οι έξυπνες κινήσεις αποδεικνύονται και χαρακτηρίζονται σωτήριες όσον αφορά τα τεκμήρια διαβίωσης, εφόσον καταφέρει κανείς να τα δικαιολογήσει. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα φορολογηθεί κάποιος με βάση το υψηλότερο ποσό του τεκμαρτού εισοδήματος, αλλά με βάση το χαμηλότερο του δηλωθέντος εισοδήματος.

Μπορούν με απλές κινήσεις, οι φορολογούμενοι θα γλιτώσουν και από άλλες πρόσθετες επιβαρύνσεις που μπορεί να προκύψουν από την επιβολή φόρου επί τεκμαρτού εισοδήματος καθώς επίσης και από την ενδεχόμενη μη κάλυψη του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων.

Εισόδημα από πώληση περιουσιακών στοιχείωνΜπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ποσά που έχετε εισπράξει μέσα στο 2013 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων όπως πωλήσεις Ι.Χ., ακινήτων, σκαφών αναψυχής κλπ.

Τα δάνεια από τράπεζες- συγγενείς ( Προσοχή να καλύπτονται από τα εισοδήματα τους )

Η σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογράφο ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου. Ωστόσο πρέπει να προκύπτει ότι το δάνειο ελήφθη μέσα στο 2013 και πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης.

Οι δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών

Τα ποσά που θα εισπράξετε το 2013 είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές, καλύπτουν τα τεκμήρια.

Οι αποζημιώσεις απολύσεων και τα εφάπαξ των ασφαλιστικών ταμείωνΟι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακών σχέσεων και τα ποσά των εφάπαξ παροχών που καταβλήθηκαν από τα ταμεία πρόνοιας και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς μπορούν να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κεφάλαια σας από αποταμιεύσεις προηγούμενων συνεχόμενων ετών, τα οποία ξοδέψατε το 2013.

Κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια ( Προσοχή αν είναι εξωτερικού φορολογούνται)

Για τις μετοχές, αυτό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την κάλυψη τεκμηρίων είναι η υπεραξία από την πώληση τους σε τιμή υψηλότερη από την τιμή κτήσης.

www.forologikanea.gr