Έρχεται τσουνάμι μέτρων τον Οκτώβριο

Κατάργηση εκπτώσεων σε δαπάνες, νέο μισθολόγιο, αλλαγή μη μισθολογικών δαπανών, πλαίσιο ομαδικών απολύσεων, νέο ασφαλιστικό, νέες παρεμβάσεις σε γάλα, φάρμακα, ψωμί, λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές αν κριθούν αναγκαίες προβλέπει το αναλυτικό κείμενο του μνημονίου (MEFP) που δεν έχει δει ακόμη το φως της δημοσιότητας. Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα έρθουν από τον Οκτώβριο και δεν είναι οι μόνες.

Πιο πριν θα ξεκινήσει σειρά παρεμβάσεων με ορισμένο χρονοδιάγραμμα για κατάργηση φόρων-τελών υπερ τρίτων, αλλά και για επανεξέταση απόδοσης του ΕΝΦΙΑ τον Σεπτέμβριο με παρεμβάσεις «εξάλειψης» εξαιρέσεων αν χρειαστούν από το 2015.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται για λήψη ισοδύναμων μέτρων, αν χρειαστεί, αλλά και να κλείσει πιθανό κενό το 2015 «με την επέκταση των μέτρων που λήγουν» λέγοντας μάλιστα ότι «υπό τις τρέχουσες προβλέψεις, πιστεύουμε ότι θα είναι αναγκαίο να επεκταθεί η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης» με την αίρεση ότι θα επανεξεταστεί το ζήτημα στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2015.

Τα νέα ορόσημα
Τέλος Σεπτεμβρίου 2014

* Θέσπιση νομοθεσίας για την ένταξη στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος της φορολόγησης των συλλογικών επενδυτικών σχημάτων, καθώς και όλων των φορολογικών εκπτώσεων δαπάνες με «εξάλειψη όσων είναι αναποτελεσματικές ή άδικες».

* Θέσπιση νομοθεσίας που θα διευρύνει τον ορισμό της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.

* Ευθυγράμμιση όλες τις μη μισθολογικές παροχές του δημόσιου τομέα με τις βέλτιστες πρακτικές ανά την ΕΕ.

Τέλος Οκτωβρίου του 2014

* Υιοθέτηση της μεταρρύθμισης στο καθεστώς ΦΠΑ για τον εξορθολογισμό των συντελεστών και την απλούστευση της διαχείρισης.

* Μεταρρύθμιση του μισθολογίου με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015.

* Υιοθέτηση τροποποιήσεων στο δημοσιονομικό νόμο

* Ενίσχυση του ιδιωτικού και εταιρικού πλαισίου αφερεγγυότητας

* Θέσπιση νομοθεσίας για την ευθυγράμμιση πλαισίου για τις ομαδικές απολύσεις με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ

* Νομοθετική ρύθμιση προσαρμογής του πλαισίου για τις βιομηχανικές ενέργειες με τα ισχύοντα στην ΕΕ

Τέλος Νοεμβρίου 2014

* Υιοθέτηση πακέτου μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος με βάση τις αναλογιστικές μελέτες που θα ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο για ολόκληρο το σύστημα περιλαμβανομένων των εφάπαξ και των επικουρικών.

* Θέσπιση νομοθεσίας για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που εν τω μεταξύ προσδιορίστηκαν στη νέα έκθεση που ετοιμάζει ο ΟΟΣΑ για τα εμπόδια στον ανταγωνισμό στο χονδρικό εμπόριο , στις κατασκευές , στις τηλεπικοινωνίες και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τέλος Δεκεμβρίου

* Θέσπιση όλων των δευτερογενών ρυθμίσεων σχετικά με τη νομοθεσία αδειοδότησης των επενδύσεων.

Πηγή:www.capital.gr