Η παγίδα με τις αποδείξεις και τα τεκμήρια στη δήλωση – Πώς θα την αποφύγετε

Προσοχή στις αποδείξεις που θα αναφέρουν στη φορολογική δήλωση πρέπει να δείξουν όσοι εισόδημα από μισθούς, “μπλοκάκια” και γεωργικές εκμεταλλεύσεις, γιατί μπορεί να πληρώσουν περισσότερο φόρο λόγω τεκμηρίων.

Ο λόγος είναι ότι εάν από τα τεκμήρια προκύψει εισόδημα (“τεκμαρτό”) που είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό, τότε οι αποδείξεις πρέπει να καλύψουν το 25% του τεκμαρτού εισοδήματος και όχι του πραγματικού. Διαφορετικά, το ποσό του τεκμαρτού εισοδήματος που θα μείνει “ακάλυπτο” από αποδείξεις θα επιβαρυνθεί με έξτρα φόρο 22%.

Οι αποδείξεις δηλώνονται στον κωδικό  049 του πίνακα 7 που βρίσκεται στην τρίτη σελίδα της φορολογικής δήλωσης. Στον κωδικό αυτό, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι πρέπει να δηλώσουν την αξία των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που συγκέντρωσαν το 2013.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το προηγούμενο έτος εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ή και από γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει αποδείξεις για δαπάνες του έτους 2013 συνολικής αξίας ίσης με το 25% για το εισόδημά τους, το πραγματικό ή το τεκμαρτό, όποιο είναι μεγαλύτερο.

Το τεκμαρτό εισόδημα προσδιορίζεται με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης (τα τεκμήρια διαβίωσης για σπίτια, ΙΧ αυτοκίνητα κ.λπ.) και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (τυχόν δαπάνες για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων κ.λπ.). Αν η συνολική αξία των αποδείξεων είναι μικρότερη (υπολείπεται) του 25% του πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματος, δηλαδή εάν δεν καλύπτει το ποσοστό αυτό, τότε επί του ποσού που έχει μείνει “ακάλυπτο” θα επιβληθεί φόρος 22%.

 

Στο σημείο αυτό απαιτείται μεγάλη προσοχή: κάθε φορολογούμενος θα πρέπει να εξετάζει εάν το πραγματικό εισόδημα που απέκτησε το 2013 είναι χαμηλότερο του τεκμαρτού εισοδήματος που θα του προσδιορίσει η Εφορία με βάση:

α) τις “αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης”, δηλαδή τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες, τα ΙΧ αυτοκίνητα, τα σκάφη αναψυχής και τις πισίνες που τυχόν χρησιμοποίησε το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι σε κάθε άγαμο φορολογούμενο αντιστοιχεί ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης 3.000 ευρώ και σε κάθε έγγαμο 2.500 ευρώ. Στο ισχύον κατά περίπτωση ελάχιστο τεκμήριο προστίθενται στη συνέχεια τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης που αντιστοιχούν:

– στην κύρια κατοικία (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη) στην οποία διέμεινε το 2013

– σε μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες (εξοχικές ή μη εξοχικές, ιδιόκτητες, ενοικιαζόμενες ή δωρεάν παραχωρούμενες), που χρησιμοποίησε το 2013

– στο ΙΧ ή στα ΙΧ αυτοκίνητα που χρησιμοποίησε το 2013

– στο σκάφος ή τα σκάφη που κατείχε το 2013

– στην εσωτερική ή εξωτερική πισίνα που τυχόν υπήρχε σε κάποια κατοικία του

β) τυχόν δαπάνες που πραγματοποίησε πέρυσι για να αποπληρώσει στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, για να αγοράσει με μετρητά ή να κατασκευάσει δευτερεύουσες κατοικίες, για να αγοράσει ΙΧ αυτοκίνητα, βάρκες ή σκάφη αναψυχής, για να δωρίσει ή να δανείσει χρήματα σε συγγενείς ή φίλους κ.λπ.

Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό του πραγματικά αποκτηθέντος εισοδήματος από μισθούς, συντάξεις, “μπλοκάκια” ή γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι μικρότερο από το τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή από το άθροισμα των ποσών όλων των παραπάνω δαπανών, τότε το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να αναγράψει ο φορολογούμενος στον κωδικό 049 του πίνακα 7 πρέπει να είναι  ίσο με το 25% του τεκμαρτού εισοδήματος κι όχι του πραγματικού. Αν, σε μια τέτοια περίπτωση, ο φορολογούμενος αναγράψει, κατά λάθος, στον κωδικό 049 ποσό ίσο με το 25% του πραγματικού κι όχι του τεκμαρτού εισοδήματος, τότε θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρο 22% που θα υπολογιστεί επί της διαφοράς μεταξύ του 25% του πραγματικού και του 25% του τεκμαρτού εισοδήματός του.

www.money-money.gr