Τα μυστικά του Ε9

Λήγει σήμερα  η προθεσμία υποβολής και επικαιροποίησης της δήλωσης ακίνητης περιουσίας Ε9 και από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση. Η υποβολή και επικαιροποίηση ή διόρθωση των δεδομένων του Ε9 αποτελεί μια πολύ σημαντική φορολογική υποχρέωσης καθώς από την οριστικοποίηση της εικόνας ακίνητης περιουσίας των φορολογούμενων θα εξαρτηθεί και το ύψος του Ενιαίου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας που θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι.

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα εκδοθούν τον Ιούνιο και η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου. Ο φόρος θα εξοφληθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις. Το Ε9 υποβάλλεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του taxisnet. Ας δούμε και μερικές βασικές συμβουλές για το Ε9 όπως προκύπτουν από εγκυκλίους του υπουργείου Οικονομικών

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν Ε9
Υποχρεωμένοι να υποβάλλουν Ε9 είναι όσοι:
-είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2013, οι οποίες υπάρχουν και κατά την 1η Ιανουαρίου 2014.

– έχουν ακίνητα που απαλλάσσονται του φόρου ή για τα οποία προβλέπεται μείωση φόρου (π.χ. ιδιοκτήτες διατηρητέων)

– έχουν τακτοποιημένα ή νομιμοποιημένα αυθαίρετα ή ημιυπαίθριους χώρους, εφόσον δεν τους έχουν δηλώσει σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9.

-έχουν κενά ημιτελή ακίνητα που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, ανεξάρτητα αν τα έχουν ήδη δηλώσει, προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης μείωσης στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Θα πρέπει να δηλώσουν και τον αριθμό παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος

Τι πρέπει να προσέξουν

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική υπηρεσία του περιουσιολογίου για να ενημερωθούν για την εικόνα της ακίνητης περιουσίας που εμφανίζεται να τους ανήκει. Στη συνέχεια όπου διαπιστώσουν λάθη θα πρέπει να προχωρήσουν στη διόρθωσή τους.

Επίσης:
-θα πρέπει να δηλωθεί σε κάθε ακίνητο ο αριθμός παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος των κτισμάτων ακόμη και στην περίπτωση που έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση αλλά εξακολουθεί να υπάρχει η παροχή.

– η σύζυγος, η οποία δεν είναι ενεργή χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet, όσο διαρκεί ο έγγαμος βίος υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων της, χρησιμοποιώντας, για την πρόσβαση στο Taxisnet, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του συζύγου της. Από την ημερομηνία ενεργοποίησης του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης από τη σύζυγο δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων της με τη χρήση των κωδικών του συζύγου. Σε περίπτωση διακοπής ή διάστασης της έγγαμης σχέσης διακόπτεται η δυνατότητα χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του πρώην ή σε διάσταση συζύγου, από την ημερομηνία καταχώρησης της διακοπής ή της διάστασης στο μητρώο.

– η δήλωση στοιχείων ακινήτων ανηλίκου τέκνου υποβάλλεται στο όνομα του ανηλίκου τέκνου από τους υπόχρεους γονείς, με τους προσωπικούς κωδικούς του τέκνου.

-σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του υπόχρεου, αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή μεταβίβασης. Σε περίπτωση απόκτησης ακινήτων λόγω κληρονομικής διαδοχής, αναγράφονται τα στοιχεία του αποβιώσαντος και η ημερομηνία θανάτου αυτού. Σε περίπτωση δήλωσης μεταβολής που επήλθε σε ακίνητο, αναγράφονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη μεταβολή.

-το έτος κατασκευής του ακινήτου αναγράφεται όπως προκύπτει από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή από την τελευταία αναθεώρησή της. Σε περίπτωση ενιαίου κτίσματος, τμήματα του οποίου έχουν διαφορετική παλαιότητα, έτος κατασκευής είναι το έτος έκδοσης της νεότερης οικοδομικής άδειας. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, ως έτος έκδοσής της λαμβάνεται το έτος κατασκευής το οποίο προκύπτει από οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο.

-στεγασμένες κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης καθώς και κοινόχρηστες κολυμβητικές δεξαμενές και αποθήκες δηλώνονται από τον κάθε συνιδιοκτήτη σύμφωνα με το ποσοστό του.

-διαμερίσματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν ή χρησιμοποιούν ως κατοικία οι θυρωροί πολυκατοικιών και ανήκουν από κοινού σε όλους τους συνιδιοκτήτες, δηλώνονται από τον καθένα από αυτούς σύμφωνα με το συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας αυτού επί του οικοπέδου.

-σε κάθε περίπτωση που αλλάζει ένα δεδομένο ενός ακινήτου που είναι ήδη δηλωμένο ο φορολογούμενος θα πρέπει να δηλώσει το λόγο της μεταβολής (π.χ. διόρθωση εγγραφής, μεταβίβαση επικαρπίας κλπ)

-στα αγροτεμάχια θα πρέπει να ελεγχθούν λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά τους καθώς από αυτά εξαρτάται και το ύψος του φόρου (π.χ. μονοετείς ή πολυετείς καλλιέργειες κλπ)

Στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης Ε9 ο φορολογούμενος κινδυνεύει με πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.