Οι παγίδες στα τεκμήρια ακινήτων

Η συμπλήρωση με ακρίβεια του εντύπου Ε2 δίνει περιθώρια για μειωμένη φορολόγηση. Η καταγραφή των στοιχείων κατοικίας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας; Πώς δηλώνονται τα ημιτελή ακίνητα, πώς θα δηλωθούν και πώς θα φορολογηθούν οι αυθαίρετοι χώροι που τακτοποιήθηκαν και τι συμβαίνει με τα ενοίκια που δεν έχουν εισπραχθεί;

Απαντήσεις στα πιο συνηθισμένα ερωτήματα για τα τεκμήρια διαβίωσης των κατοικιών και τα εισοδήματα από ενοίκια δίνει σήμερα ο «Φορολογικός Σύμβουλος».   Εθνος

Οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να προσέξουν τουλάχιστον 15 σημεία που αφορούν τα στοιχεία των κατοικιών τους για να υπολογιστεί το τεκμήριο διαβίωσης.

www.ethnos.gr