Με «πλάγιο» τρόπο η παράταση του Ε9

Οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση του Υπ. Οικονομικών να μην δώσει παράταση στην υποβολή της δήλωσης Ε9.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες το Υπ. Οικονομικών σκέφτεται να δώσει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους -μετά την έκδοση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.- να καταθέτουν εντός τρίμηνης προθεσμίας τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις Ε9 χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις.