Κόβονται οι παροχές υγείας σε όσους χρωστούν στον ΟΑΕΕ

Μόνο όσοι δεν χρωστούν εισφορές ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρούν τη ρύθμιση (δηλαδή καταβάλλουν τις δόσεις) μπορούν να “καλύπτονται” από τον ΟΑΕΕ για παροχές υγείας.
Σύμφωνα με εγκύκλιο της διοίκησης του ΟΑΕΕ, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος διακόψει την άσκηση επαγγέλματος δικαιούται παροχές του κλάδου υγείας για ένα χρόνο από τη διακοπή της ασφάλισης “υπό την προϋπόθεση εξόφλησης όλων των οφειλομένων εισφορών ή εφόσον έχει ρυθμίσει και τηρεί τους όρους της ρύθμισης”.
Το ίδιο αν ο ασφαλισμένος διέκοψε την άσκηση του επαγγέλματος του και υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση εντός έτους από τη διακοπή, δικαιούται παροχές κλάδου υγείας μέχρι την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης “εφόσον δεν υφίστανται οφειλές που να υπερβαίνουν το ποσό που ορίζεται από τη κείμενη νομοθεσία» (έως 20.000 ευρώ).
Ασφαλισμένος που υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης πέραν του έτους από τη διακοπή του επαγγέλματος, δικαιούται παροχές κλάδου υγείας μέχρι την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης και “εφόσον δεν υπάγεται στην ασφάλιση άλλου Ταμείου ή του δημοσίου, δεν έχει οφειλές και έχει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΑΕΕ”.

Πηγή:www.imerisia.gr