Δαπάνες που οδηγούν σε έκπτωση φόρου

Οι φορολογούμενοι που θα φορολογηθούν φέτος με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων (μισθωτοί, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι», αγρότες και όσοι απέκτησαν το 2013 πραγματικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ ή τεκμαρτά εισοδήματα έως 9.500 ευρώ) έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν τη φορολογική επιβάρυνση με κάποιες δαπάνες που πραγματοποίησαν πέρυσι.

Ελάχιστες είναι πλέον οι φοροαπαλλαγές που διατηρήθηκαν και κατά τη συμπλήρωση του πίνακα 7 του Ε1 θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

1. Εξοδα ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης (κωδ. 051-052): Εκπτωση φόρου 10% των εξόδων εφόσον υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται:

• Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, γναθοχειρουργούς για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.

• Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών.

• Τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη γενικά.

• Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι.

• Η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

Η έκπτωση 10% για ιατρικά έξοδα γίνεται μόνο εφόσον ξεπερνούν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος

• Τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων με ειδικές ανάγκες που παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό 40% και άνω με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, καθώς και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι’ αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια.

• Ποσό ίσο με το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα (οίκοι ευγηρίας, κλινικές κ.λπ.).

Εκπτωση φόρου ισχύει και για δωρεές χρηματικών ποσών άνω των 100 ευρώ προς συγκεκριμένους φορείς

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των προσώπων που συνοικούν με τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από 6.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγματικό, φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό εισόδημα των προσώπων αυτών. Επίσης στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν τα τέκνα στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί μαζί τους, λόγω διάζευξης με τον άλλο γονέα.

2. Διατροφή μεταξύ συζύγων (κωδ. 089-090). Το ποσό της διατροφής που επιδικάστηκε και καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο, του οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, εκπίπτει 10% από τον φόρο. Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ.

3. Δωρεές χρηματικών ποσών (κωδ. 059-060). Εκπτωση φόρου 10% για χρηματικά ποσά άνω των 100 ευρώ που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς προς:

• Τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Ορους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα δημοτικά νοσοκομεία και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

• Τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ΝΠΔΔ, ερευνητικά κέντρα.

• Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ΝΠΔΔ εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.

4. Δωρεές ιατρικών μηχανημάτων σε νοσοκομεία κτλ. (κωδ. 057-058). Εκπτωση φόρου 10% της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Καταχώριση ποσών και ΑΦΜ

Κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των ιατρικών εξόδων στους κωδικούς 051-052 κάνοντας κλικ στο κίτρινο πλαίσιο ανοίγει πίνακας με την ένδειξη «Ανάλυση κωδικών 051-052» στον οποίο θα πρέπει να επιλέξετε αν τα έξοδα αφορούν τον υπόχρεο ή τη σύζυγο. Στον ίδιο πίνακα για κάθε δαπάνη καταχωρίζεται ο ΑΦΜ του ιατρού ή του ασφαλιστικού φορέα και το ποσό που αναλογεί. Στην ένδειξη «Φαρμακευτική δαπάνη» συμπληρώνετε μόνο το ποσό.

Οι αποδείξεις που εξασφαλίζουν την έκπτωση των 2.100 ευρώ

Οι φορολογούμενοι που θα φορολογηθούν φέτος με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει αποδείξεις για την αγορά αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που να αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματός τους. Οταν οι αποδείξεις είναι λιγότερες από αυτές που απαιτούνται, τότε οι φορολογούμενοι επιβαρύνονται με φόρο 22% στο ποσό των δαπανών που υπολείπονται. Για παράδειγμα, μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πρέπει να έχει αποδείξεις αξίας 5.000 ευρώ (20.000 Χ 25%=5.000). Αν έχει αποδείξεις 3.000 ευρώ, τότε θα επιβαρυνθεί με έξτρα φόρο 440 ευρώ (5.000-3.000=2.000 Χ 22%=440 ευρώ). Οταν και οι δυο σύζυγοι δηλώνουν εισόδημα που φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων, το ποσό των οικογενειακών δαπανών μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους. Σε κάθε περίπτωση, για να αναγνωριστούν οι αποδείξεις, η δήλωση θα πρέπει να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Πηγή:ethnos.gr