Μέχρι το φθινόπωρο οι αλλαγές σε εργασιακά και ασφαλιστικό

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Καθημερινή, στον τομέα των εργασιακών σχέσεων δύο είναι οι μεγάλες εκκρεμότητες. Η πρώτη αφορά τις αλλαγές στο καθεστώς των ομαδικών απολύσεων, μετά και την ολοκλήρωση μελέτης, που καταρτίζει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το οποίο θα έχει καθοριστικό λόγο και στην πρόταση για αλλαγή του ποσοστού επιτρεπόμενων ομαδικών απολύσεων.

Τα καθοριστικά ερωτήματα αφορούν:

1. Εάν το ποσοστό ομαδικών απολύσεων σε επιχειρήσεις από 100 έως 300 εργαζόμενους θα αυξηθεί κοντά στο 10% από το 5%, που είναι σήμερα και

2. Εάν θα επιτραπεί σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 300 εργαζόμενους, να απολύουν έως και 30 εργαζόμενους, χωρίς να εμπίπτουν στις διατάξεις περί ομαδικών απολύσεων.

Η δεύτερη εκκρεμότητα για την οποία θα επιζητηθεί μία νέα διαβεβαίωση, είναι η αλλαγή του βασικότερου συνδικαλιστικού νόμου και, ειδικότερα, οι διατάξεις του για τον τρόπο κήρυξης νόμιμης απεργίας, καθώς και τις συνδικαλιστικές άδειες.
Στο σκέλος του ασφαλιστικού, μέχρι το φθινόπωρο, πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί τα πεδία των αλλαγών, που θα ισχύσουν από την 1.1.2015.

Σε αυτά τα πεδία εμπίπτουν τα εξής:

– Ένας νέος κύκλος ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων (ενδεχομένως σε τρία, μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών).

– Κάθετες ενοποιήσεις, με την έμφαση να δίδεται στην ενσωμάτωση των επικουρικών ταμείων στους φορείς κύριας ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι το μεν ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα ενσωματώσει τα ταμεία επικουρικής σύνταξης όχι η πλήρης ενσωμάτωση της κύριας με την επικουρική και η δημιουργία ζωτικού χώρου για τον τρίτο πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης.

– Μέτρα για τη μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης των συντάξεων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της βασικής σύνταξης από την επόμενη χρονιά.

– Περικοπές σε μία δεύτερη ομάδα κοινωνικών πόρων, από τους οποίους χρηματοδοτείται ένα μεγάλο μέρος των ασφαλιστικών ταμείων.

– Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2015. Η αλλαγή θα αφορά το τμήμα της σύνταξης που διαμορφώνεται για το χρόνο ασφάλισης, μετά την 1η Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη, από την 1η Ιουλίου 2015, αναμένονται αλλαγές στο ύψος των επικουρικών συντάξεων, λόγω εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Αρχικώς, η ρήτρα θα εφαρμοστεί στο μεγάλο επικουρικό του ιδιωτικού τομέα (ΕΤΕΑ), ενώ τη νέα χρονιά θα επεκταθεί και στους άλλους φορείς.

Πηγή: www.enikos.gr