Κωδικοί που χρειάζονται προσοχή

Σε τουλάχιστον 25 κωδικούς του ηλεκτρονικού εντύπου Ε1 όπου παρατηρούνται κατά τεκμήριο τα περισσότερα λάθη θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους οι φορολογούμενοι προκειμένου να αποφύγουν τις περιπέτειες με την Εφορία αλλά και την πληρωμή έξτρα φόρου.

Ειδικότερα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν τα εξής:

1. Οι έγγαμοι θα πρέπει να σημειώσουν τη ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» ενώ οι εν διαστάσει σύζυγοι θα πρέπει να διαγράψουν τα στοιχεία και το ΑΦΜ της πρώην συζύγου.

Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών πρέπει να συμπληρώσουν τον κωδικό 013-014 για να έχουν μείωση τεκμηρίων 30%

2. Οι συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 65 ετών θα πρέπει να συμπληρώσουν τον κωδικό 013-014 για να έχουν μείωση των τεκμηρίων κατά 30%.

3. Οι επιτηδευματίες που έκαναν έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά να μην ξεχάσουν να συμπληρώσουν τον κωδικό 017-018 για να φορολογηθούν με συντελεστή 13% εφόσον τα εισοδήματά τους δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ και να εξαιρεθούν από το τέλος επιτηδεύματος.

4. Τους κωδικούς 307-308 συμπληρώνουν οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» και θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

5. Στους κωδικούς 309-310 συμπληρώνεται το καθαρό ποσό που προκύπτει από όλα τα εργόσημα του 2013. Γράφεται το καθαρό ποσό αφού από την ονομαστική αξία αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές.

Οσοι διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία, θα πρέπει να συμπληρώσουν στη δήλωση και το ενοίκιο που κατέβαλαν

6. Στους κωδικούς 311-312 δηλώνεται το εισόδημα που προκύπτει από όσους απασχολήθηκαν σε οικοδομικές δραστηριότητες και τους επικολλήθηκαν ένσημα από τους εργοδότες τους.

7. Για τα αυθαίρετα που έχουν τακτοποιηθεί με τον νόμο 4178/2013 και χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, για τον υπολογισμό της αξίας και την επιβολή οποιουδήποτε φόρου εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%. Για να εφαρμοστεί το μισό τεκμήριο θα πρέπει οι κύριοι χώροι αυθαιρέτων να δηλωθούν στους κωδικούς 231-231-233 και οι βοηθητικοί στους κωδικούς 234-235-236.

8. Αστεγοι ή όσοι διαμένουν σε σκηνή που ενδεχομένως να υποβάλουν φορολογική δήλωση δεν θα συμπληρώσουν τις ενδείξεις της κατοικίας στον πίνακα 5, αλλά θα συμπληρώσουν στον πίνακα 7 τον κωδικό 801 βάζοντας εννέα μηδενικά.

9. Οι φορολογούμενοι που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία εκτός από τη συμπλήρωση του πίνακα 5 πρέπει να συμπληρώσουν και τους κωδικούς 811-816 στον πίνακα 6 με το ενοίκιο που πλήρωσαν για την κατοικία.

10. Φορολογούμενοι που φιλοξενούνται θα πρέπει να δηλώσουν στον πίνακα 7 τους κωδικούς 092-096. Για τους φιλοξενούμενους δεν υπολογίζεται τεκμήριο κατοικίας.

11. Οι τόκοι καταθέσεων εσωτερικού δηλώνονται από το πρώτο ευρώ στους κωδικούς 667-668. Σε περίπτωση που ο τραπεζικός λογαριασμός είναι κοινός, το ποσό των τόκων συμπληρώνεται πάνω στη δήλωση από τα πρόσωπα που είναι πραγματικοί δικαιούχοι στο όνομα των οποίων είναι ο λογαριασμός.

12. Οι τόκοι καταθέσεων εξωτερικού δηλώνονται στους κωδικούς 659-660.

13. Οι φόροι που παρακρατήθηκαν από τους τόκους καταθέσεων (εσωτερικού ή εξωτερικού) δηλώνονται στους κωδικούς 433-434.

14. Στους κωδικούς 781-782 συμπληρώνονται οι παροχές που καταβάλλονται εφάπαξ από τα ταμεία πρόνοιας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

15. Τα έξοδα για την αγορά φαρμάκων λαμβάνονται υπόψη στα έξοδα υγείας και γράφονται στον κωδικό 051-052.

Τέσσερις διαφορετικοί φόροι φέτος και οι όροι για πληρωμή σε πολλές δόσεις

Εως και 4 διαφορετικούς φόρους για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία τους θα κληθούν να πληρώσουν φέτος με τα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι. Φέτος δεν θα ταχυδρομηθούν εκκαθαριστικά σημειώματα όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Μετά την οριστική υποβολή της φορολογικής δήλωσης ο φορολογούμενος μπορεί να εκτυπώσει ο ίδιος το εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει:

• Τον φόρο για τα εισοδήματα του έτους 2013

• Την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία θα επιβληθεί με συντελεστές 1% έως 4%, επί του αθροίσματος όλων σχεδόν των εισοδημάτων του 2013, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που φορολογήθηκαν με ειδικό τρόπο ή απαλλάχθηκαν από τον φόρο εισοδήματος, εφόσον το άθροισμα αυτό υπερέβη τις 12.000 ευρώ

• Το τέλος επιτηδεύματος, το οποίο θα ανέρχεται σε 500 ή 650 ευρώ και θα επιβληθεί σε κάθε φορολογούμενο ο οποίος κατά τη διάρκεια του 2013 άσκησε ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, ακόμη δε και σε κάθε φορολογούμενο που εργάστηκε με «μπλοκάκι»

• Τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, που θα επιβληθεί σε κάθε φορολογούμενο ο οποίος το 2013 κατείχε αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών, πισίνες και αεροσκάφη.

Ειδικότερα, με την υποβολή κάθε δήλωσης θα εκδίδεται αυτομάτως ηλεκτρονικά το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο θα αναρτάται στον λογαριασμό του φορολογούμενου στο ΤAXISNET.

Στο εκκαθαριστικό θα περιλαμβάνεται και η Ταυτότητα Οφειλής με το συνολικό ποσό φόρου που θα πρέπει να καταβληθεί είτε στις τράπεζες είτε στα ΕΛΤΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η καταβολή των οφειλών μπορεί να γίνει στη ΔΟΥ κατά την κρίση του αρμόδιου προϊσταμένου.Οποτεδήποτε κι αν υποβάλει ο φορολογούμενος τη δήλωση (έως τις 30 Ιουνίου) οι φόροι θα πρέπει να εξοφληθούν σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων μέχρι 31 Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι 30 Νοεμβρίου 2014.

Οταν ο φόρος πληρωθεί εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 1,5%.

Σε περίπτωση κατά την οποία από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύπτει επιστροφή φόρου, στο εκκαθαριστικό θα ενσωματώνεται η ειδοποίηση επιστροφής και το ποσό θα επιστρέφεται μέσω τραπεζών.

Οταν οι φορολογούμενοι οφείλουν στο Δημόσιο ή για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι φορολογικά ενήμεροι οι ίδιοι ή οι σύζυγοι και έχουν επιστροφή φόρου, το ηλεκτρονικό εκκαθαριστικό σημείωμα θα είναι χωρίς την ειδοποίηση επιστροφής του φόρου. Πρώτα θα γίνει ο συμψηφισμός της οφειλής και αν περισσέψει κάποιο ποσό θα τους επιστραφεί.

Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι που δεν πληρώνουν στην ώρα τους τις οφειλές τους προς το Δημόσιο επιβαρύνονται πλέον με τόκους και πρόστιμα.

Με το νέο σύστημα που ενεργοποιήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2014 (αφορά φόρους που βεβαιώνονται από 1.1.2014 και μετά), αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, τότε από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας θα επιβάλλονται τόκοι επί του αρχικού ποσού της οφειλής που ανέρχονται σε 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης ή 8,76% ετησίως. Επιπλέον, εάν ο φορολογούμενος καθυστερήσει 2 μήνες να εξοφλήσει την οφειλή του προς την Εφορία, θα επιβαρύνεται και με πρόστιμο 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα.

Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο θα ανεβαίνει στο 20% του φόρου. Μετά την πάροδο 2 ετών θα ανέρχεται στο 30% του φόρου.

Ποιοι πρέπει να δηλώσουν αποδείξεις

Οι αποδείξεις δηλώνονται στον κωδικό 049 και αφορούν μόνο όσους φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων, δηλαδή μισθωτούς, συνταξιούχους, φορολογούμενους που αμείβονται με «μπλοκάκι» και αγρότες. Οι αποδείξεις γίνονται δεκτές μόνο με την εμπρόθεσμη δήλωση. Αν δεν δηλωθούν, οι φορολογούμενοι χάνουν την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ που ισχύει στην κλίμακα.

www.forologikanea.gr