Η αναστολή υποβολής των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι επιβεβλημένη

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής – φοροτεχνικός

Αν και οδεύουμε ολοταχώς προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων1, ελάχιστοι είναι αυτοί που κατάφεραν μετά κόπων και βασάνων να υποβάλλουν το αρχείο για το πρώτο ημερολογιακό τρίμηνο του έτους 2014. Βέβαια, στην πλειονότητα των περιπτώσεων ακόμη και μετά την υποβολή οι υπόχρεοι διαπιστώνουν ότι υπάρχουν αποκλίσεις εκατέρωθεν στα υποβληθέντα στοιχεία.  

Τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του μέτρου αυτού είναι πάρα πολλά με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί τεράστιο κομφούζιο στα ήδη επιβαρυμένα -από τον όγκο εργασίας- λογιστήρια των επιχειρήσεων, καθώς και στα λογιστικά γραφεία γενικότερα. Στη δουλειά μας όπως γνωρίζουμε, δεν εφησυχάζουμε ποτέ και σ΄αυτό έχουμε «σύμμαχο» το υπ. Οικονομικών που καθημερινώς φροντίζει για την εξάλειψη κάθε ίχνους ρουτίνας από την εργασία μας. Παρόλο που έχουν δοθεί διευκρινίσεις από το υπ. Οικονομικών επί του θέματος των μηνιαίων συγκεντρωτικών, αυτές δεν καλύπτουν το σύνολο των περιπτώσεων και μοιραία έχουμε οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο.

Είναι σύνηθες το φαινόμενο της θέσπισης νέων υποχρεώσεων από τους ιθύνοντες του υπ. Οικονομικών χωρίς να σταθμίζονται εκ μέρους τους αφενός μεν, η πρακτική εφαρμογή των μέτρων αυτών, αφετέρου δε, η ουσιαστική συμβολή τους στην πάταξη της φοροδιαφυγής την οποία ευαγγελίζονται. Οι φορολογικές διατάξεις επιβάλλεται να διέπονται από σαφήνεια, αλλά εκτός απ΄ αυτό απαιτείται πριν την θέσπισή τους να εξετάζεται ταυτόχρονα και η εφαρμογή τους στην καθημερινή πρακτική. Για το λόγο αυτό κατά τη σύνταξη των όποιων διατάξεων δεν αρκεί μόνο η επιστημονική γνώση και οι περγαμηνές αλλά χρειάζεται απαραιτήτως και η συμβουλή των ανθρώπων που καλούνται να υλοποιήσουν τις διατάξεις αυτές, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους λογιστές-φοροτεχνικούς. Αν δεν περάσεις από την επαγγελματική κονίστρα δεν είσαι σε θέση πάντα να υλοποιήσεις διάφορα θεωρητικά «μοντέλα», γιατί το εγχείρημά σου, με μαθηματική ακρίβεια κινδυνεύει να «κολλήσει» στην πρακτική εφαρμογή.

Το μέτρο των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων υποτίθεται ότι θεσπίστηκε για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τη μείωση και τον εντοπισμό των εικονικών τιμολογίων, κ.λπ. Βέβαια, η υποβολή στοιχείων ακόμη και για συναλλαγές από το πρώτο λεπτό του ευρώ δεν μπορώ να καταλάβω πως θα συντελέσει στη μείωση ή στη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Μάλλον ενίσχυση της «ηλεκτρονικής» γραφειοκρατίας θα προκαλέσει παρά κάτι άλλο.

Δεν είμαι αντίθετος σε οποιοδήποτε βήμα εκσυχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα, ούτε βλέπω με κακό μάτι τις προσπάθειες για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του taxisnet, αρκεί βέβαια εγώ και οι συνάδελφοί μου να μην αντιμετωπιζόμαστε ως πειραματόζωα των εκάστοτε προσπαθειών κατά της φοροδιαφυγής.   

Θα ταχθώ υπέρ της μηνιαίας υποβολής καταστάσεων μόνο υπό προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να ισχύσουν σωρευτικά και όχι διαζευκτικά. Ευθύς αμέσως εξηγούμαι για να μη παρεξηγούμαι:

α. Ναι στη μηνιαία υποβολή, εφόσον όμως δεν θα υποβάλλονται ταυτόχρονα και μια σειρά άλλων δηλώσεων από την πλευρά μας (π.χ. περιοδικές φ.π.α., εκκαθαριστικές φ.π.α., προσωρινές δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων,  κ.λπ.), αφού όλα τα στοιχεία των βιβλίων θα αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. Ας ετοιμάζει λοιπόν το ίδιο το υπ. Οικ. τις δηλώσεις αυτές μέσω της σχετικής πλατφόρμας της Γ.Γ.Π.Σ. την οποία θα τροφοδοτούμε με στοιχεία κάθε μήνα και ας μας απαλλάξει από την υποβολή άλλων δηλώσεων. Τρόποι υπάρχουν από τεχνικής απόψεως – κι αν δεν υπάρχουν θα πρέπει οι υπεύθυνοι να τους βρουν-, οπότε εύκολα θα συμπληρώνονται από το υπ. Οικ. όλες οι σχετικές δηλώσεις. Εμείς, ως φορολογούμενοι απλώς θα πληρώνουμε τους σχετικούς φόρους.

β. Ναι στη μηνιαία υποβολή, εφόσον λυθούν όλα τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και ανακύπτουν καθημερινώς.

γ. Ναι στη μηνιαία υποβολή, εφόσον ομαλοποιηθεί η κατάσταση και ενημερωθούν όλοι για τον τρόπο υποβολής, τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης και επιλυθούν όλα τα τεχνικά ζητήματα.

Συνεπώς, για να χρησιμοποιήσω μια φράση από τα μαθηματικά που μαθαίναμε στο σχολείο, ικανή και αναγκαία συνθήκη για την εφαρμογή του μέτρου της υποβολής των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι η κάλυψη τουλάχιστον των ανωτέρω προϋποθέσεων.

Αν μέσα από την υιοθέτηση του μέτρου αυτού απαλλαγούμε από τη σύνταξη και υποβολή μιας πλειάδας δηλώσεων, τότε βλέπω με καλό μάτι τη λύση αυτή. Αν όμως οι άνθρωποι του υπ. Οικονομικών θέλουν για μια ακόμη φορά να πειραματιστούν στις πλάτες μας -τα φαινόμενα αυτό δείχνουν- και θέλουν να υιοθετήσουμε άλλη μια αδόκιμη προσπάθεια κατά της φοροδιαφυγής -έχοντας ήδη όλο το υπόλοιπο βάρος υποβολής των κάθε είδους δηλώσεων-, τότε αυτό με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Δεν ανέχομαι πλέον να τσαλακώνω την επαγγελματική και ανθρώπινη αξιοπρέπειά μου για να να ικανοποιήσω τα συχνά γεμάτα αμετροέπεια κελεύσματα της εκάστοτε ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου.  

Η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των καταστάσεων αυτών δεν είναι λύση -κατά την προσωπική μου άποψη- αλλά αποτελεί ένα ακόμη ημίμετρο. Η λύση είναι η αναστολή επ΄αόριστον της υποβολής, μέχρι την ικανοποίηση των προϋποθέσεων που ανέφερα ανωτέρω. Τονίζω βέβαια ότι, όλα τα ανωτέρω αποτελούν την προσωπική μου άποψη και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως η ενδεδειγμένη πρόταση. Οι λίγες αράδες που παρέθεσα σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο από την εξωτερίκευση όλων αυτών που είχα μέσα μου και θέλησα να μοιραστώ μαζί σας.  Όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι είναι αναγκαίο να γίνουν απ’ τον καθένα μας οι απαραίτητες κινήσεις. Ας αναλογιστούμε όλοι ποιες είναι οι κινήσεις αυτές και ας πέσουμε με τα μούτρα στην άμεση υλοποίησή τους. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι «ο καλύτερος τρόπος να πεις κάτι είναι να το κάνεις»….