Μείωση εισφορών από τον Ιούλιο – Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι

Καταργούνται από το 2015 τα οικογενειακά επιδόματα, τα συμπληρωματικά επιδόματα και οι άλλες παροχές που χορηγούσε ο ΟΑΕΔ, ως απόρροια της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% από 1ης Ιουλίου, βάσει του επικαιροποιημένου μνημονίου.  Για το 2014, θα καταβληθεί το ήμισυ του προβλεπόμενου ποσού των οικογενειακών επιδομάτων, όπως προβλέπει η εγκύκλιος  που απέστειλε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς  τους ασφαλιστικούς φορείς  σε εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν. 4254/2014.

Η μείωση   2,9% για τους εργοδότες (1% στράτευση, 1%  ΔΛΟΕΜ, 0,20% ΛΑΕΚ και 0,25% ΕΛΠΕΚΕ) και  1% (ΔΛΟΕΜ) για τους εργαζόμενους, θα επιφέρει  μια σημαντική ελάφρυνση  για τους εργοδότες και  μια  μικρή αύξηση των μισθών  για τους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, για μικτές αποδοχές 1.000 ευρώ το μήνα, το όφελος είναι 11 ευρώ για τον εργαζόμενο και 28 ευρώ περίπου για τον εργοδότη. Για 1.500 ευρώ μηνιαίες μικτές αποδοχές, οι εργαζόμενοι κερδίζουν 17 ευρώ και οι εργοδότες 42 ευρώ.

–          Ωστόσο  μείωση κατά 3,9% από 1η Ιουλίου θα στερήσει συνολικά από το ΙΚΑ  974 εκατ. ευρώ, διευρύνοντας τη μαύρη τρύπα των ταμείων. Σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο, μέρος της απώλειας θα καλυφθεί από το πρωτογενές πλεόνασμα.

Αναλυτικά, στην εγκύκλιο επισημαίνεται η κατάργηση από 1.7.2014: α. της εργοδοτικής εισφοράς 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ) της παρ. 1α του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (ΦΕΚ 178, Α΄), β. της εργατικής εισφοράς 1% υπέρ του ΔΛΟΕΜ της παρ. 1β του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (ΦΕΚ 178, Α΄) και γ. της ειδικής εισφοράς 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2054/1952 (ΦΕΚ 96, Α΄), όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα με τη μείωση που θα εφαρμοστεί από τον Ιούλιο οι εισφορές  διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81%, σε ποσοστό 0,46%.

Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, καταργούνται οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών, οι οποίες αφορούν στη σύσταση του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη λειτουργία του.

Σημειώνεται ότι, με την κατάργηση των ανωτέρω εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών καταργούνται και οι αντίστοιχες παροχές που καλύπτονταν από τους ανωτέρω πόρους. Ειδικά για το έτος 2014 καταβάλλεται το ήμισυ του προβλεπόμενου από το ν.δ. 3868/1958 ποσού οικογενειακών επιδομάτων.

Πηγή: www.newmoney.gr/article