Ανώτατος συντελεστής φορολόγησης 33% στα εισοδήματα και ο ΦΠΑ να μην ξεπερνά το 12%

Φορολογικοί συντελεστες

Συμφωνα με τον πρωθυπουργό, στόχος είναι οι φορολογικοί συντελεστές επιχειρηματικών κερδών να μην είναι άνω του 15%, ανώτατος συντελεστής εισοδημάτων να είναι το 33% και ο ΦΠΑ να μην είναι άνω του 12%.

Επανέλαβε πάντως πως η μείωση των φορολογικών συντελεστών, των άμεσων και των έμμεσων φόρων, θα γίνει βήμα βήμα, σταδιακά, για μην κινδυνεύσουν τα πλεονάσματα και να μην επιστρέψουμε σε μνημόνια. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι από αρχές Ιουλίου θα τεθεί σε εφαρμογή ο συμψηφισμός οφειλών στο ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις, που σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες  θα καταβάλλουν το ΦΠΑ, μόνο εφόσον έχει εξοφληθεί το τιμολόγιο.

Πηγή: www.newmoney.gr