Παράταση περιόδου υποβολής ηλεκτρονικών αρχείων Ε.Τ.Ε.Α.

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΤΕΑ

19/5/2014 

Η Διοίκηση του ΕΤΕΑ ανακοινώνει ότι παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αρχείων μέχρι 31-8-2014, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εργοδότες στην αποστολή των ζητούμενων αρχείων.