Ηλεκτρονικά η αλλαγή ταυτότητας και προσωπικών στοιχείων στο TAXISnet

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1123/2014 καθορίζεται η διαδικασία μεταβολής της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και των προσωπικών στοιχείων των φορολογουμένων, φυσικών προσώπων, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας. 

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στα φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TAXISnet.