Ποιοι γλιτώνουν και ποιοι θα υποστούν κατασχέσεις για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία

Αλλάζουν, με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση, τα κριτήρια για τις κατασχέσεις και τη λήψη άλλων αναγκαστικών μέτρων από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Η απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες στην εφημερίδα της κυβερνήσεως θέτει “εκτός ΚΕΑΟ” τις “παλαιές” (πέραν του 6μήνου) οφειλές καθώς και τα βεβαιωμένα στα Ταμεία χρέη εργοδοτών που είτε έχουν πτωχεύσει είτε είναι υπό καθεστώς εκκαθάρισης (θα πρέπει να τα αναζητήσουν αυτοτελώς τα Ταμεία).

Σύμφωνα με την απόφαση ως “εισπράξιμες” θεωρούνται, πλέον, οι “φρέσκες” ληξιπρόθεσμες οφειλές με βάση τα παρακάτω 6 κριτήρια:

  1. Η οφειλή να αφορά σε χρονική περίοδο όχι πέραν των 6 μηνών από την ημέρα λήξης της εμπρόθεσμης καταβολής της. Η οφειλή μεταβιβάζεται στο Κ.Ε.Α.Ο. μαζί με οφειλές προηγουμένων ετών του ιδίου οφειλέτη. Στις οφειλές που μεταβιβάζονται στο Κ.Ε.Α.Ο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και οφειλές παλαιότερης χρονικής περιόδου, εφόσον αυτές μεταβιβάζονται εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης βεβαίωσης τους, η οποία εκδίδεται μετά από έλεγχο του φορέα.

  2. Το ύψος της οφειλής (συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων) που μεταβιβάζεται στο Κ.Ε.Α.Ο. να ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ και άνω

  3. Οι οφειλές να μην τελούν υπό δικαστική αναστολή.

  4. Οι οφειλές να μην αφορούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (δηλ ΟΤΑ, νοσοκομεία, Ν.Π.Δ.Δ)

  5. Ο οφειλέτης να μην έχει ενεργή ρύθμιση ή να μην έχει τηρήσει τους όρους προηγούμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

  6. Ο οφειλέτης να μην βρίσκεται σε καθεστώς πτώχευσης ή υπό καθεστώς εκκαθάρισης.

Τα νέα κριτήρια θα ισχύσουν άμεσα καθώς διαπιστώθηκε αδυναμία είσπραξης “παλαιών” χρεών και κίνδυνος να μην “πιαστεί” ο στόχος που έχει τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για αύξηση των εσόδων κατά 1 δις ευρώ από τη ρύθμιση των οφειλών προς τα Ταμεία.

www.imerisia.gr