Ξεφεύγοντας από τις «παγίδες» των τεκμηρίων

Αποταμιεύσεις παλαιοτέρων ετών, δάνεια από συγγενείς, τραπεζικά δάνεια, πώληση περιουσιακών στοιχείων, γονική παροχή ή δωρεά χρηματικών ποσών μπορεί να επικαλεστούν οι φορολογούμενοι για να αποφύγουν τις παγίδες που κρύβουν τα υψηλά τεκμήρια διαβίωσης.

Τα βασικότερο «όπλο» που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καλύψετε τα τεκμήρια είναι η ανάλωση αποταμιευμάτων (ανάλωση κεφαλαίου). Η ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να αντιμετωπιστούν τα τεκμήρια. Μπορείτε να ανατρέξετε στις προηγούμενες δηλώσεις και να συγκεντρώσετε τα ποσά που σας περισσεύουν. Ποιο συγκεκριμένα μπορείτε να επικαλεστείτε αποταμιεύσεις, όσα χρόνια διαθέτετε στοιχεία (δηλώσεις) στο προσωπικό σας αρχείο. Αν ο φορολογούμενος επικαλεστεί κεφάλαιο που σχηματίστηκε πριν από το έτος αυτό, γεγονός που ο νόμος επιτρέπει, τότε θα χρησιμοποιηθεί άλλη μεθοδολογία προσδιορισμού του κεφαλαίου.

Για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου, ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί:

• Τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με την κλίμακα φορολογίας.

• Τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν υπαχθεί σε αυτοτελή φορολογία με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. τόκοι καταθέσεων ή ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου) ή νόμιμα έχουν απαλλαγεί της φορολογίας (π.χ. υπεραξία από την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων),

• Τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα.

• Τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από πώληση περιουσιακών στοιχείων.

• Την εισαγωγή συναλλάγματος.

• Δάνεια, δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών.

• Οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, π.χ. αποζημίωση αγροτικών ζημιών λόγω καταστροφής της καλλιέργειας. Προϋπόθεση για να ληφθούν αθροιστικά υπόψη τα πιο πάνω χρηματικά ποσά είναι να έχουν δηλωθεί από τον φορολογούμενο. Ο φορολογούμενος δηλαδή θα πρέπει να τα έχει γράψει σε φορολογική του δήλωση.

Από το άθροισμα των πιο πάνω χρηματικών ποσών, εισοδημάτων και εσόδων αφαιρούνται τα τεκμήρια, π.χ. το τεκμαρτό μίσθωμα κύριας κατοικίας πάνω από 200 τ.μ. κτλ., καθώς και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, π.χ. η δαπάνη για αγορά ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου κ.τ.λ. Σύμφωνα με τον νόμο, αν δεν υπάρχουν τεκμαρτές δαπάνες ή αν το ποσό τους είναι μικρότερο από 2.900 ευρώ, το ποσό που πρέπει να αφαιρεθεί αντί αυτών προσδιορίζεται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου, χωρίς να μπορεί αυτό το ποσό να είναι μικρότερο από 2.900 ευρώ.

Οι αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να αντιμετωπιστούν τα τεκμήρια διαβίωσης

Η διαφορά που προκύπτει, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, αποτελεί το χρηματικό κεφάλαιο που σχηματίστηκε κάθε προηγούμενο του έτους της φορολογίας έτος, το οποίο ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί ως ανάλωση για να δικαιολογήσει οποιοδήποτε τεκμήριο.

Οι χρήσεις 2008 και 2009 αποτελούν την μοναδική εξαίρεση και συνεπώς κατά τις χρήσεις αυτές στον σχηματισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 (τα τεκμήρια) θα αφαιρούνται μόνο εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις περί εφαρμογής του τεκμηρίου. Δηλαδή ενώ μέχρι το 2007 τα αυτοκίνητα ήταν τεκμήριο, για την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μόνο αν είχαν εργοστασιακή αξία πάνω από 50.000 ευρώ, αλλά αποτελούσαν μειωτικό στοιχείο του εισοδήματός μας για την ανάλωση κεφαλαίου, για το 2008 και 2009 αυτά τα ποσά δεν τα αφαιρούμε από την ανάλωση κεφαλαίου.

Δάνεια, δωρεές και πώληση περιουσιακών στοιχείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν τα τεκμήρια

Ειδικά για εισοδήματα και δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά, εκπίπτουν πλέον οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τότε θα αφαιρεθούν τα ποσά 3.000 ευρώ για τον άγαμο και 5.000 ευρώ για τον έγγαμο.

Κέρδη από τυχερά παιχνίδια

Τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια και λαχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχετε τη σχετική βεβαίωση από τον ΟΠΑΠ ή τη Διεύθυνση Λαχείων. Σημειώστε όμως ότι η εφορία δεν αναγνωρίζει τα κέρδη από καζίνο.

Ποια έσοδα μπορούν να αναγνωριστούν

 

Για να καλύψετε τεκμήρια, μπορείτε να επικαλεστείτε:

 

• Δάνεια, γονικές παροχές ή δωρεές. Τα ποσά που προέρχονται από δάνεια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων. Προσοχή όμως γιατί το δάνειο θα πρέπει να έχει συναφθεί πριν γίνει η συγκεκριμένη δαπάνη, ενώ η δήλωση για τον φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013.

• Διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Τα ποσά που εισπράχθηκαν από πωλήσεις αυτοκινήτων, ακινήτων, σκαφών αναψυχής κ.λπ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή των τεκμηρίων. Από τα ποσά αυτά ωστόσο θα πρέπει να αφαιρεθούν οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή:ethnos.gr