Οι τελικές αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014

1. Αλλαγή στην φορολογίας εισοδήματος όσων έχουν μικρά εισοδήματα που δεν προέρχονται από επιχειρήσεις ή ενοίκια.

Με την αλλαγή που έγινε ρυθμίστηκαν οι περιπτώσεις των φορολογουμένων που κατά την χρήση 2013 είχαν μικρά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση, όπως άνεργοι, φοιτητές κ.λπ. (συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, πρακτική άσκηση φοιτητών) και γενικά αμειβομένων με αποδείξεις δαπανών, (εισοδήματα που κατά την πλειοψηφία τους εγγράφονται στον κωδικό 507 – 508 του πίνακα 4. Δ Εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα),  ώστε να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή του αφορολογήτου ορίου που προκύπτει μέσω της μείωσης του φόρου.
 
Επίσης με τη νέα διάταξη και τη φορολόγηση των εισοδημάτων αυτών με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων, δεν προκύπτει για τα εισοδήματα αυτά προκαταβολή φόρου. 
 
Αναλυτικότερα, η διάταξη αυτή αφορά φορολογούμενους που για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013):
 
α) το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ή 
δ) το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ 
 
Στις περιπτώσεις αυτές, λοιπόν, τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων έχοντας δηλαδή την μείωση των 2.100 ευρώ στον συνολικό φόρο.
 
Να σημειώσουμε, αν και είναι αυτονόητο από την ίδια την ανάλυση,  ότι η νέα διάταξη δεν καταλαμβάνει ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες με έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. , καθώς και εισοδήματα από ενοίκια. 
 
Αντίθετα, όπως είπαμε αφορά  έκτακτα και περιστασιακά απασχολούμενους που έχουν λάβει την αμοιβή τους με απόδειξη δαπάνης  και αφορά  αμοιβές μέχρι 5.000 €.
 
Η διάταξη που προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. έχει ως εξής:
 
“Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το οικονομικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και δεν αποκτούν εισόδημα από ακίνητα, τα εισοδήματά τους αυτά φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων.”[ ν.4261/2014(ΦΕΚ 107/Α’/5.5.2014)].
 
Προσοχή: Η τροποποίηση αυτή, μπορεί να ενεργοποιεί την μείωση του φόρου κατά 2.100, αλλά ενεργοποιεί την προσκόμιση και κατάθεση αποδείξεων , στο ύψος των 25%, του συνολικού πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματος που δηλώνεται. Η μη κατάθεση των σχετικών αποδείξεων επισύρει «πέναλτι» ύψους 22% επί του απαιτούμενου ποσού.
 
2. Αλλαγές στην φορολόγηση των τεκμηρίων για τους κατοίκους εξωτερικού. 
 
Η δεύτερη αλλαγή που έχουμε με τον ν.4162/2014 , αφορά την φορολόγηση με τεκμήρια (αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης) των κατοίκων εξωτερικού.
 
Σύμφωνα με την τροποποίηση που έγινε, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης για κατοίκους εξωτερικού.
 
Με την εφαρμογή των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης, με τον ν.3842/2010, όσοι κάτοικοι εξωτερικού είχαν στην Ελλάδα μόνο κάποια περιουσιακά στοιχεία, πέρα από εισόδημα, κλήθηκαν να πληρώσουν φόρο , λόγο της ενεργοποίησης των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης.
 
Το 2011 με τον ν.3943/2011 και μετά την κατακραυγή για τους φόρους που πλήρωσαν οι κάτοικοι εξωτερικού για την χρήση 2010 (οικονομικό έτος 2011), ακόμη και αν δεν ήλθαν στην χώρα μας, το κυβερνητικό επιτελείο, νομοθέτησε σχετική εξαίρεση.
 
Έτσι προστέθηκε  η περίπτωση η’ του άρθρου 18 του νόμου 2238/1994 (ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), όπου απαλλάσσονταν από την φορολογία με τεκμήρια όσοι κάτοικοι εξωτερικού δεν είχαν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.
 
Το θέμα δεν λύθηκε, μιας και αν κάποιοι κάτοικοι εξωτερικού εμφάνιζαν ένα μικρό εισόδημα από γεωργική εκμετάλλευση, εισόδημα που στην πραγματικότητα δεν υπήρχε αλλά έβγαινε λόγω του αντικειμενικού συστήματος, ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρο και για ένα σπίτι που το χρησιμοποιούσαν για ένα δυο μήνες το χρόνο ή για ένα αυτοκίνητο, που απλά δεν είχαν καταθέσει τις πινακίδες και βέβαια για την Ετήσια Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης των 3.000 ή 5.000, ανάλογα αν ήταν άγαμοι ή έγγαμοι.
 
Η σχετική αλλαγή έγινε λοιπόν, προκειμένου για τη χρήση 2013 και μόνο, να μην εφαρμοστούν στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης του άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δηλαδή τα όσα αναγράφονται στον πίνακα 5 περίπτωση 1 του εντύπου Ε1.
 
Η διάταξη αυτή όλους τους φορολογούμενους μη κατοίκους Ελλάδος, αλλά επί της ουσίας Έλληνες της αλλοδαπής που έχουν στην Ελλάδα ελάχιστα εισοδήματα από τόκους, αγροτικά εισοδήματα, ενοίκια κ.λπ. και λειτουργούσε το τεκμαρτό εισόδημα όταν ήταν μεγαλύτερο από το πραγματικό εισόδημα. 
 
Πηγή: www.newmoney.gr