Οι πέντε φόροι που σχεδιάζεται να μειωθούν από το 2015

Οι φόροι που σχεδιάζεται να μειωθούν είναι

1)Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμανσης. 

2)Διατήρηση συντελεστή 13% στην εστίαση σε μόνιμη βάση. 

3)Κατάργηση ή περιορισμό της εισφοράς αλληλεγγύης. Το μέτρο λήγει φέτος και η τρόικα εμμένει στην επέκτασή του για το 2015-2016. Εφόσον δεν αποφευχθεί η επέκταση αυτή, το οικονομικό επιτελείο θα επιδιώξει την αύξηση του εισοδηματικού ορίου επί του οποίου επιβάλλεται (σήμερα το όριο είναι 12.000 ευρώ). 

4)Σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα κέρδη των επιχειρήσεων στόχος είναι να φορολογούνται με 20%, αντί 26% σήμερα, και εν συνεχεία με 15%. 

5)Σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης.