Ηλεκτρονικό μάτι της εφορίας σε λογαριασμούς και δαπάνες

1. Περιουσιολόγιο. Το σχέδιο της Γενικής Γραμματείας προβλέπει την πλήρη εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου με διευρυμένη βάση συγκέντρωσης πληροφοριών από το 2014. Στη διάθεση του υπουργείου Οικονομικών θα βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων όπως: ακίνητα, οχήματα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρικά μερίδια, καταθέσεις, συλλογές κ.λπ., με αυτόματη ενημέρωση μεταβολής στοιχείων φορολογίας κεφαλαίου. Με βάση το περιουσιολόγιο θα γίνεται από το 2015 ο ηλεκτρονικός έλεγχος του «πόθεν έσχες» για την ακίνητη και κινητή περιουσία 8,5 εκατ. φορολογουμένων και θα παρακολουθούνται όλες οι συναλλαγές τους, καθώς και η καταναλωτική συμπεριφορά τους.

Η εφορία θα έχει στη διάθεσή της για κάθε φορολογούμενο έναν ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο που θα περιέχει πλήρη στοιχεία για όλα τα εισοδήματα, ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία (κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, πισίνες), δάνεια, καταθέσεις, πιστωτικές κάρτες, μετοχές, ομόλογα, νοσήλια, δίδακτρα, ακόμα και τις δαπάνες για φως, νερό, τηλέφωνο. Από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ, θα καταργηθούν και τα τεκμήρια διαβίωσης.

2. Διασύνδεση taxis με υπηρεσίες του Δημοσίου. Στους στόχους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι η χρησιμοποίηση πληροφοριών από το Διαδίκτυο, καθώς και η ηλεκτρονική διασύνδεση με φορείς του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο ελεγκτικός μηχανισμός θα συνδεθεί ηλεκτρονικά με το ΙΚΑ, τις τράπεζες, τα δικαστήρια, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, το Κτηματολόγιο, υποθηκοφυλακεία κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν αφενός κατά τη διενέργεια των ελέγχων και των εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων, αφετέρου για τη διαπίστωση του βιοτικού επιπέδου των φορολογουμένων με τη λειτουργία του περιουσιολογίου.

3. Online πρόσβαση στους λογαριασμούς. Με στόχο την ενίσχυση του ελεγκτικού έργου, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί από φέτος:

• Την αυτόματη (online) πρόσβαση των ελεγκτικών υπηρεσιών στα τρέχοντα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχομένων. Σε δεύτερη φάση οι ελεγκτές θα έχουν πρόσβαση στα κατ’ έτος παλαιά υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχομένων. Το μητρώο τραπεζικών λογαριασμών μέσω του οποίου οι ελεγκτικές αρχές θα έχουν εικόνα για το τραπεζικό προφίλ κάθε ελεγχόμενου πολίτη και επιχείρησης θα έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2014.

• Τις έμμεσες τεχνικές στον έλεγχο των φυσικών προσώπων με αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία και περιουσιακών στοιχείων που δείχνουν το επίπεδο διαβίωσης.

• Κάθε διαθέσιμο στοιχείο που υποδηλώνει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη (λίστα Ελλήνων ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής ολλανδικού νηολογίου, εμβάσματα εξωτερικού κ.λπ.).

www.kathimerini.gr