Ποιες είναι οι “ιδανικές” αποδείξεις για να πληρώσετε λιγότερους φόρους

Δραστικές είναι οι αλλαγές στις διαδικασίες….
ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2014, στον υπολογισμό και την καταβολή φόρου εισοδήματος, για 8,3…
εκατ. νοικοκυριά αφού στη φετινή διαδικασία γίνεται προσυμπλήρωση των ποσών των εισοδημάτων, για όσους λαμβάνουν βεβαιώσεις αποδοχών από τους εργοδότες τους.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, στα προσυμπληρωμένα ποσά των αποδοχών οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέχουν αν τα ποσά είναι λανθασμένα, ώστε σ” αυτή την περίπτωση να επικοινωνούν άμεσα με τον εργοδότη για να επανυποβάλει ηλεκτρονικά την βεβαίωση αποδοχών με τα σωστά ποσά.

Σημειώνεται πως θα πρέπει να αποφεύγεται η τροποποίηση των προσυμπληρωμένων ποσών από τον φορολογούμενο, γιατί έτσι κινδυνεύει με έλεγχο δικαιολογητικών. Βέβαια αλλαγή στα προσυμπληρωμένα εισοδήματα θα μπορεί να γίνεται σε περίπτωση αδυναμίας συνεννόησης με τον εργοδότη.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο από φέτος τίθενται σε για πρώτη φορά διατάξεις όπως η κατάργηση του βασικού αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ και των πρόσθετων αφορολογήτων για τα προστατευόμενα τέκνα, κατάργηση του πρόσθετου αφορολόγητου των 2.000 ευρώ για κάθε ανάπηρο φορολογούμενο και αντικατάσταση του με έκπτωση φόρου 200 ευρώ.

Επιπλέον θα ισχύσει κατάργηση όλων των μειώσεων φόρου εισοδήματος που υπολογίζονταν με ποσοστά έως και 10% επί των ετήσιων δαπανών κάθε φορολογούμενου για ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής, τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις. Μόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους θα ισχύει έκπτωση φόρου 10% του ποσού της δαπάνης για νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις το οποίο υπερβαίνει το 5% του συνολικού ετησίου φορολογούμενου εισοδήματος.

Τα “τεκμήρια διαβίωσης” ονομάζονται πλέον “αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης” και είναι ποσά τα οποία αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες ετήσιες δαπάνες χρήσης. Στα τεκμήρια διαβίωσης υπάγονται όλες ανεξαιρέτως οι κατοικίες στις οποίες διαμένουν φορολογούμενοι, είτε είναι ιδιοκτήτες, είτε ενοικιαστές, ακόμα και αν διαμένουν σε σπίτια που έχουν παραχωρήσει δωρεάν γονείς στα παιδιά τους. Έτσι το τεκμήριο βαραίνει τον εκάστοτε χρήστη της κατοικίας.

Έτσι ακόμα και ένας συνταξιούχος που διαμένει σε μία γκαρσονιέρα καταβάλλοντας ενοίκιο, κινδυνεύει να πληρώσει για πρώτη φορά φόρο, καθώς υπάρχει πιθανότητα το τεκμήριο της κατοικίας αθροιζόμενο με το ατομικό τεκμήριο των 3.000 ευρώ ή των 5.000 ευρώ να που προσδίδουν εισόδημα μεγαλύτερο από αυτό που δηλώνει.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, επιπλέον φόρους κινδυνεύουν να πληρώσουν φέτος πολλοί μισθωτοί και συνταξιούχοι, όπως και εργαζόμενοι με μπλοκάκια και αγρότες, αφού πρέπει να έχουν συλλέξει αποδείξεις για το 25% του συνολικού ετήσιο ατομικού-πραγματικού ή προσδιοριζόμενου βάσει τεκμηρίων-εισοδήματος του έτους 2013, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 42.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, για εισόδημα 30.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες απαιτούνται αποδείξεις αξίας 7.500 ευρώ που αντιστοιχούν στο 25% των 30.000 ευρώ. Έτσι αν ο φορολογούμενος μαζέψει αποδείξεις αξίας 3.000 ευρώ, δηλαδή λιγότερες κατά 4.500 ευρώ, θα πληρώσει επιπλέον φόρο 990 ευρώ. Σημειώνεται πως την υποχρέωση να μαζέψου αποδείξεις διαπανών έχουν και οι εργαζόμενοι με μπλοκάκια και οι αγρότες.

Φέτος θα φορολογηθεί αυτοτελώς με βάση την κλίμακα φόρου των μισθωτών και των συνταξιούχων και όσοι έχουν εισόδημα από ατομική άσκηση γεωργικής δραστηριότητας. Μάλιστα στην κλίμακα αυτή ισχύει έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ χωρίς δικαιολογητικά, η οποία για να διατηρηθεί ο φορολογούμενος πρέπει να έχει μαζέψει κατά τη διάρκεια του 2013 αποδείξεις δαπανών ίσης αξίας με το 25% του ετήσιου εισοδήματός του.

Στο σημείο αυτό πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι ότι η νομοθεσία ορίζει ότι το 25% του της αξίας του ετήσιου εισοδήματος, προσδιορίζεται επί του μεγαλύτερου ποσού εισοδήματος μεταξύ αυτού που δηλώνει ο φορολογούμενος και αυτού που προσδιορίζεται με τα τεκμήρια διαβίωσης και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Οι χρυσές αποδείξεις που οφείλει να μαζέψει κάθε φορολογούμενος είναι αποδείξεις από χώρες της Ε.Ε, δαπάνες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις οποίες εκδίδονται ειδικού τύπου αποδείξεις από τα ΕΛ.ΤΑ και τις λοιπές εταιρείες Courier, δαπάνες παροχής υπηρεσιών πώλησης ή αγοράς μετοχών, η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίο απόκτησης ακινήτου, εφόσον η δαπάνη αυτή δεν θεωρείται τεκμήριο απόκτησης περουσιακού στοιχείου.
Φέτος δεν μετράνε δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, κοινόχρηστα, διόδια και εισιτήρια, ασφάλιστρα, αμοιβές δικηγόρων κ.α.

blogspot.gr