Τι άλλαξε φέτος στη φορολογική δήλωση – Οι παγίδες και πώς θα αποφύγετε τον έλεγχο μετά την υποβολή της

Ριζικές αλλαγές στις διαδικασίες ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, στον υπολογισμό και την καταβολή του φόρου εισοδήματος ισχύουν φέτος, για 8,3 εκατομμύρια νοικοκυριά. Δείτε τι πρέπει να προσέξετε για να μην πληρώσετε παραπάνω φόρο αλλά και για να μην κληθείτε σε έλεγχο μετά την υποβολή της δήλωσης. 

Προσυμπληρωμένοι κωδικοί

Κατ’ αρχήν, στη φετινή διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της φορολογικής δήλωσης έχει εισαχθεί η καινοτομία της προσυμπλήρωσης των ποσών των εισοδημάτων για όσους φορολογούμενους λαμβάνουν βεβαιώσεις αποδοχών από τους εργοδότες τους ή από άλλους αντισυμβαλλόμενους, δηλαδή για εκατομμύρια μισθωτούς, συνταξιούχους, εργαζόμενους με «μπλοκάκια» και λοιπούς τακτικά αμειβόμενους ελεύθερους επαγγελματίες.

Με την καινοτομία αυτή, τα καθαρά ποσά φορολογητέων εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις και αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς και τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματα αυτά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους αντίστοιχους κωδικούς των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων. Η προσυμπλήρωση των συγκεκριμένων έχει γίνει από τις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ με βάση τα στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών που έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXISNET οι εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι

Ειδικά στις φορολογικές δηλώσεις των μισθωτών και των συνταξιούχων είναι ήδη προσυμπληρωμένα τα ποσά στους εξής κωδικούς:

301-302 του πίνακα 4: «Άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς, ημερομίσθια κτλ» 303-304 του πίνακα 4: «Άθροισμα καθαρών ποσών από κύριες συντάξεις»321-322 του πίνακα 4: «Άθροισμα καθαρών ποσών από επικουρικές συντάξεις, μερίσματα κτλ.»313-314 του πίνακα 8: «Φόρος που αναλογεί στους μισθούς, συντάξεις…»315-316 του πίνακα 8: «Φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς, συντάξεις…»333-334 του πίνακα 8: «Ποσό που παρακρατήθηκε για ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 ν. 3986/2011».

Όσον αφορά τα προσυμπληρωμένα ποσά των αποδοχών τους, οι μισθωτοί, οι λοιποί εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα ακόλουθα σημεία:

Σε περίπτωση λάθους

* Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία τα προσυμπληρωμένα στοιχεία για τα φορολογητέα ποσά εισοδημάτων είναι λανθασμένα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επικοινωνεί με τον χορηγό της βεβαίωσης (π.χ. τον εργοδότη) και να τον ενημερώνει ότι πρέπει να επανυποβάλει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση αποδοχών στο σύστημα ΤΑΧΙSNET με τα ορθά ποσά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ορθή υποβολή της δήλωσης.

Θα γίνεται έλεγχος αν αλλάξετε τα προσυμπληρωμένα ποσά

* Θα πρέπει να αποφεύγεται η οποιαδήποτε τροποποίηση των προσυμπληρωμένων ποσών από τον φορολογούμενο, διότι η διαδικασία αυτή εκτρέπει την δήλωση προς έλεγχο δικαιολογητικών, ενώ αν περιμένει ο φορολογούμενος την υποβολή της ορθής δήλωσης του εργοδότη, δεν κινδυνεύει να ταλαιπωρηθεί με παραπομπή της δήλωσής του για έλεγχο δικαιολογητικών, καθώς θα υπάρχει συμφωνία των ποσών.

* Αλλαγές στα προσυμπληρωμένα στοιχεία των εισοδημάτων και των παρακρατηθέντων φόρων θα πρέπει να γίνονται μόνο σε περιπτώσεις αδυναμίας συνεννόησης (πχ εργοδότης σε πτώχευση ή εκκαθάριση που δεν ανταποκρίνεται)

Προσυμπληρωμένα είναι εξάλλου στις δηλώσεις όλων των φυσικών προσώπων τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες, τα ΙΧ αυτοκίνητα, τα σκάφη αναψυχής και τις πισίνες.

Αναλυτική δήλωση κάθε ποσού που εισπράχθηκε

Η φετινή ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχει μετατραπεί, εξάλλου, σε αναλυτική δήλωση οικονομικής κατάστασης. Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται όχι απλώς να δηλώσουν όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα και τα έσοδα που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος, αλλά και να τα παρουσιάσουν αναλυτικά κατά κατηγορία. Καλούνται δηλαδή να αναγράψουν ξεχωριστά το κάθε είδος ποσού που εισέπραξαν, σε αναλυτικούς πίνακες που εμφανίζονται εκ των υστέρων κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των αντίστοιχων κωδικών της φορολογικής δήλωσης!

Στα έσοδα που πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά περιλαμβάνονται οι εισπράξεις από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, ΙΧ αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.), τα κέρδη από λαχεία, οι δωρεές και οι γονικές παροχές χρηματικών ποσών, τα ληφθέντα ποσά δανείων από τράπεζες ή ιδιώτες, καθώς και το συνάλλαγμα που εισήχθη στη χώρα. Τα ποσά αυτά δηλώνονταν μέχρι πέρυσι αθροιστικά στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης. Από φέτος, το καθένα από αυτά πρέπει να δηλώνεται χωριστά σε αναλυτικό πίνακα που εμφανίζεται τη στιγμή που ο φορολογούμενος επιλέγει τη συμπλήρωση των κωδικών 781-782.

Ποσά που απαλλάσονται από τη φορολογία

Το ίδιο ισχύει φέτος και για ορισμένα εισοδήματα που απαλλάχθηκαν από τη φορολογία ή φορολογήθηκαν αυτοτελώς, όπως τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, τα μερίσματα από συμμετοχές σε εταιρείες, τα κέρδη από πωλήσεις μετοχών, τα εισοδήματα από ρέπος, ομόλογα και καταθέσεις στο εξωτερικό. Μέχρι πέρυσι τα ποσά αυτά δηλώνονταν αθροιστικά στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης. Φέτος το καθένα από τα ποσά αυτά απαιτείται να γραφτεί ξεχωριστά! Δηλαδή, κάθε φορολογούμενος, όταν φθάνει στο σημείο να συμπληρώσει τους κωδικούς 659-660, καλείται να δηλώσει το κάθε ένα από τα ποσά αυτά σε ξεχωριστή γραμμή ενός αναλυτικού πίνακα, που εμφανίζεται υπό μορφή «παραθύρου» στην οθόνη του υπολογιστή του.

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Σημειώνεται ότι για τα ποσά αυτά οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%, εφόσον τα συνολικά ατομικά εισοδήματα που απέκτησαν το 2013 υπερέβησαν τις 12.000 ευρώ.

Αφορολόγητα πλήρως τα επιδόματα τέκνων

Ειδικά, τα νέα επιδόματα παιδιών και τα νέα ειδικά επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, που χορηγήθηκαν για πρώτη φορά το 2013 σε εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους, απαλλάσσονται πλήρως τόσο από τη φορολογία εισοδήματος όσο και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να συμπεριληφθούν μαζί με τυχόν άλλα εισπραχθέντα αφορολόγητα ποσά στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6, αλλά να δηλωθούν ξεχωριστά, στους κωδικούς του 657-658 του πίνακα 6 όπου αναγράφονται εισοδήματα και λοιπά εισπραχθέντα ποσά τα οποία απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (εφάπαξ, αποζημιώσεις απολύσεων κ.λπ.)

Ξεχωριστοί κωδικοί για τους τόκους καταθέσεων

Σε ξεχωριστούς κωδικούς του εντύπου της φετινής φορολογικής δήλωσης πρέπει να γραφτούν εξάλλου οι τόκοι των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες. Τα καθαρά ποσά των τόκων αυτών, δηλαδή τα ποσά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση του παρακρτηθέντος φόρου εισοδήματος, πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά στον πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στους νέους κωδικούς 667-668. Τα στοιχεία για τα καθαρά ποσά των τόκων καταθέσεων που έχουν πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς όλων των φορολογουμένων έχουν ήδη αποσταλεί από τις τράπεζες στο υπουργείο Οικονομικών. Συνεπώς, οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να προσέλθουν στις τράπεζες για να λάβουν βεβαιώσεις για τα συγκεκριμένα ποσά. Μπορούν να τα μεταφέρουν στη φορολογική τους δήλωση, λαμβάνοντας τη σχετική πληροφόρηση από το ίδιο το σύστημα TAXISNET, το οποίο τούς δίδει τη δυνατότητα να κάνουν «κλικ» αριστερά από τους κωδικούς 667-668 και να δουν στην οθόνη του υπολογιστή τους έναν αναλυτικό πίνακα με τα ποσά των τόκων που πιστώθηκαν το 2013 σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό τους. Στον πίνακα αυτό αναγράφονται και τα ποσά των φόρων εισοδήματος που παρακρατήθηκαν από τους τόκους. Τα ποσά των φόρων πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά, στους κωδικούς 433-434 του πίνακα 6.

Νέο σύστημα υπολογισμού του φόρου

Από φέτος ισχύουν νέες επαχθείς ρυθμίσεις για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, οι οποίες προβλέπουν, μεταξύ των άλλων, την κατάργηση του βασικού αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ, των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνα και των εκπτώσεων από τον φόρο εισοδήματος καθώς επίσης και την επιβολή αυτοτελούς φόρου σε κάθε πηγή εισοδήματος. Εξαιτίας της εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών, οι περισσότεροι μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, εισοδηματίες, μικρομεσαίοι επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες θα κληθούν να πληρώσουν σημαντικά αυξημένους φόρους για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2013.

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κλιμάκιο εισοδήματος

Φορολογικός συντελεστής

%

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

Εισοδήματος

Φόρου

25.000

22%

5.500

25.000

5.500

17.000

32%

5.440

42.000

10.940

Υπερβάλλον

42%

 

 

 

Σημείωση 1: Για εισοδήματα μέχρι 21.000 ευρώ, ο φόρος που προκύπτει με την παραπάνω κλίμακα μειώνεται κατά ένα σταθερό ποσό έκπτωσης φόρου της τάξεως των 2.100 ευρώ. Για εισοδήματα από 21.001 έως 42.000 ευρώ, το ποσό της έκπτωσης φόρου των 2.100 ευρώ μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ετησίου εισοδήματος μέχρι μηδενισμού στο επίπεδο εισοδήματος άνω των 42.000 ευρώ.

Σημείωση 2: Στην παραπάνω κλίμακα δεν προβλέπεται κανένα πρόσθετο αφορολόγητο όριο για τους φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα.   

Ειδικότερα, φέτος τίθενται σε ισχύ για πρώτη φορά οι ακόλουθες διατάξεις:

1) Κατάργηση του βασικού αφορολογήτου ορίου εισοδήματος των 5.000 ευρώ και των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνα.

2) Κατάργηση του πρόσθετου αφορολογήτου ορίου των 2.000 ευρώ για κάθε ανάπηρο φορολογούμενο και αντικατάστασή του με έκπτωση φόρου 200 ευρώ.

3) Κατάργηση όλων των μειώσεων του φόρου εισοδήματος, που υπολογίζονταν με ποσοστά έως και 10% επί των ετησίων δαπανών κάθε φορολογούμενου για ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής, τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις. Μόνοι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα δικαιούνται έκπτωσης φόρου ίσης με το 10% του ποσού της δαπάνης για νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις το οποίο υπερβαίνει το 5% του συνολικού ετήσιου φορολογούμενου εισοδήματός τους από μισθούς ή συντάξεις.

4) Κατάργηση των πρόσθετων μειώσεων φόρου για τα προστατευόμενα τέκνα των μισθωτών και των συνταξιούχων που κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές.

5) Αυτοτελή φορολόγηση των εισοδημάτων από ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και μέχρι τα 50.000 ευρώ και με 33% για το τμήμα πάνω από τις 50.000 ευρώ. Σε νέους αυτοαπασχολούμενους που ξεκίνησαν τις δραστηριότητές τους μέσα στο 2013 τα πρώτα 10.000 ευρώ του εισοδήματος θα φορολογηθούν με 13%.

6) Επιβολή αυτοτελούς φόρου στα εισοδήματα από ακίνητα (μισθώματα κ.λπ.) υπολογιζόμενου με 10% μέχρι το επίπεδο των 12.000 ευρώ και με 33% πάνω από τις 12.000 ευρώ.

7) Αλλαγή της φορολογικής κλίμακας για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, με την επιβολή συντελεστή φόρου 22% σε ετήσιες αποδοχές μέχρι 25.000 ευρώ, 32% στο τμήμα των ετησίων αποδοχών πάνω από τις 25.000 και μέχρι τις 42.000 ευρώ και 42% στο τμήμα των ετησίων αποδοχών πάνω από τις 42.000 ευρώ. Ο φόρος που προκύπτει με την κλίμακα αυτή θα μειώνεται κατά 2.100 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 21.500 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από 21.500 και μέχρι 41.500 ευρώ, η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος που προστίθενται. Πάνω από το επίπεδο των 41.500 ευρώ δεν προβλέπεται καμία έκπτωση φόρου.

8) Επιβολή αυτοτελούς φόρου στα γεωργικά εισοδήματα με βάση τη νέα κλίμακα φόρου των μισθωτών και των συνταξιούχων.

9) Φορολόγηση των εργαζομένων με «μπλοκάκια» με βάση τη νέα κλίμακα φόρου των μισθωτών, αντί της επαχθέστερης κλίμακας των ελευθέρων επαγγελματιών.

10) Φορολόγηση με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων όσων φυσικών προσώπων δεν είχαν καθόλου εισοδήματα το 2013 ή απέκτησαν πραγματικά εισοδήματα μέχρι 5.000 ευρώ, προερχόμενα από ακίνητα ή από περιστασιακή απασχόληση ή από συμμετοχή σε επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια ανέργων, εφόσον τα τεκμήρια διαβίωσης τούς προσδιορίζουν “τεκμαρτά εισοδήματα” μέχρι 9.500 ευρώ.

Νέο χρονοδιάγραμμα υποβολής και εκκαθάρισης των δηλώσεων

Σημαντικές είναι φέτος και οι αλλαγές στις διαδικασίες υποβολής και εκκαθάρισης των δηλώσεων καθώς και στην καταβολή των φόρων που προκύπτουν.

Συγκεκριμένα:

* Όλα τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, εμποροβιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και εισοδηματίες) έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι τις 30-6-2014 να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο σύστημα ΤΑΧΙSNET τις δηλώσεις για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2013 (τα έντυπα Ε1). Δηλαδή η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι η 30η Ιουνίου 2014. Τα έντυπα Ε2 (για τα μισθώματα που εισπράχθηκαν εντός του 2013 και τα κενά κτίσματα) και Ε3 (για τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων) οι υπόχρεοι μπορούν επίσης να τα υποβάλουν έως τις 30 Ιουνίου 2014, αλλά, σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή του βασικού εντύπου Ε1.

* Οι φόροι για τα εισοδήματα του 2013 υπολογίζονται αυτόματα, καθώς με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων στο σύστημα ΤΑΧISNET τα εκκαθαριστικά σημειώματα («οι πράξεις προσδιορισμού του φόρου») εκδίδονται και αναρτώνται άμεσα, σε ηλεκτρονική μορφή, στους λογαριασμούς των φορολογουμένων, στο σύστημα ΤΑΧΙSNET.

* Τα εκκαθαριστικά σημειώματα, που εκδίδονται αυτόματα με την ηλεκτρονική υποβολή των φετινών δηλώσεων, αναγράφουν από 1 έως και 4 ποσά διαφορετικών φορολογικών επιβαρύνσεων: φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% για όσους είχαν το 2013 συνολικά εισοδήματα (φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα από τον φόρο) μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ, τέλος επιτηδεύματος 500-650 ευρώ για όσους άσκησαν το 2013 επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα και φόρο πολυτελούς διαβίωσης για όσους κατείχαν το 2013 ΙΧ αυτοκίνητα άνω των 1928 κυβικών εκατοστών, πισίνες και αεροσκάφη.

* Οποτεδήποτε κι αν υποβληθούν και εκκαθαριστούν οι φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2013, όσοι φορολογούμενοι «λάβουν» από το ΤΑΧΙSNET χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα θα κληθούν να εξοφλήσουν τα ποσά των φόρων που αναγράφουν τα σημειώματα αυτά, σε 3 δόσεις, οι προθεσμίες των οποίων θα λήγουν στις 31 Ιουλίου, στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 30 Νοεμβρίου 2014.

www.money-money.gr