“Καταιγίδα” φορολογικών ελέγχων σε 300.000 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα

Δύο χιλιάδες ελέγχους την ημέρα είναι ο στόχος που θέτει στις εφορίες ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κύριος Χάρης Θεοχάρης για το β΄εξάμηνο του 2014.

Το φιλόδοξο σχέδιό του, προβλέπει «καταιγίδα» φορολογικών ελέγχων, με κύριο στόχο τους πλούσιους φορολογουμένους. Θέτει σαν στόχο 297.000 ελέγχους φέτος, αν και μέχρι στιγμής καταγράφονται μόλις 94 ολοκληρωμένοι έλεγχοι από το ΚΕΦΟΜΕΠ με συνολικό ποσό βεβαίωσης και προστίμων 26,3 εκατ. ευρώ και ποσό είσπραξης μόλις 7,6 εκατ.  ευρώ.

Ειδικά για το  μήνα Μάρτιο καταγράφονται ως ολοκληρωμένοι 20 έλεγχοι, εκ των οποίων οι 13 αφορούσαν ελέγχους εμβασμάτων και offshore εταιρειών. Με τα δεδομένα αυτά, στο β΄εξάμηνο πρέπει καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος από τους προγραμματιζόμενους ελέγχους της χρονιάς.

Όπως προκύπτει από το επιχειρησιακό και στρατηγικό σχέδιο της περιόδου 2014 – 2017 το οποίο αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΓΓΔΕ, οι έλεγχοι που θα γίνουν μέσα στο το 2014 χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

– έλεγχος στην αγορά και στις επιχειρήσεις για πρόληψη της φοροδιαφυγής

– γενικό «ξεσκόνισμα» φορολογουμένων «μεγάλου πλούτου», ιδιοκτητών ακινήτων και ελευθέρων επαγγελμάτων.

Το πλάνο περιγράφει και πώς και πόσοι θα ελεγχθούν μέσα στο 2014.

Συγκεκριμένα προβλέπει:

1. Φορολογούμενοι Μεγάλου Πλούτου: θα ολοκληρωθούν 720 έλεγχοι σε φυσικά πρόσωπα μεγάλου πλούτου. Θα επιλεγούν κεντρικά από το υπουργείο Οικονομικών και όχι από τις ΔΟΥ, με βάση ακίνητα, καταθέσεις και εισοδήματα που δηλώνουν. Στόχος είναι να εισπραχθεί τουλάχιστον το ένα από τα δύο ευρώ που θα βεβαιωθούν, επειδή οι «στόχοι» θεωρούνται σαν «έχοντες και κατέχοντες» που μπορούν να πληρώσουν.

Συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του 2014 πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος 720 υποθέσεων εμβασμάτων και offshore εταιρειών, καθώς επίσης κατ’ ελάχιστον 40 υποθέσεις με μεθόδους εμμέσου ελέγχου, χρησιμοποιώντας όπου χρειάζεται και το πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ωστόσο μέχρι στιγμής από 1/1/2014 έως και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 2014 ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθοι έλεγχοι:

–          Με  τελική έκθεση και οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου: 181

–          Με προσωρινό σημείωμα ελέγχου και προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου: 302

2. Έλεγχοι στην αγορά:  προγραμματίζονται 63.000 προληπτικοί έλεγχοι από την «Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων», δηλαδή το «μικρό ΣΔΟΕ» της υπηρεσίας του κυρίου Θεοχάρη. Θα γίνονται σε επιχειρήσεις, σε εθνικές οδούς και στα πεζοδρόμιο, για να ελεγχθεί η αγορά. Οι στόχοι θα ορίζονται ανάλογα με την εποχικότητα της φοροδιαφυγής, πχ το καλοκαίρι στα νησιά, στην εορταστική αγορά, τις ημέρες των εκπτώσεων, στα συνεργεία αυτοκινήτων κλπ.

3. έλεγχοι από τις ΔΟΥ: αφορά κυρίως ατομικές επιχειρήσεις της γειτονιάς και ελεύθερους επαγγελματίες. Περίπου 17.000 θα δεχθούν προληπτικό έλεγχο από τις ΔΟΥ, βάσει πληροφοριών και διασταυρώσεων, για να φανεί αν έχουν δραστηριότητα και αν τηρούν βιβλία και λοιπές υποχρεώσεις τους Σε 4.000 θα γίνει πλήρης έλεγχος, που μπορεί να κρατήσει έξι μήνες ή και ένα χρόνο. Άλλοι 10.000 θα δεχτούν μερικό έλεγχο, μόνο για τις χρονιές που υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν έχουν εκπληρώσει υποχρεώσεις τους. Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι ΔΟΥ θα κάνουν 1.500 ελέγχους στη φορολογία κεφαλαίου. Ο στόχος είναι να εισπραχθεί το 30% των φόρων και των προστίμων που θα βεβαιωθούν.

4. Έλεγχοι στα Τελωνεία: Προγραμματίζονται 200.000 τελωνειακοί έλεγχοι με στόχο είσπραξης ποσοστού 10% των φόρων και των προστίμων.

5. Ελεγχοι σε Μεγάλες Επιχειρήσεις: στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν ότι αυτές είναι οι μόνες που πληρώνουν. Παρόλα αυτά, η εντολή είναι να ξεκινήσουν 500 πλήρεις έλεγχοι μεγάλων επιχειρήσεων με στόχο να εισπραχθεί το 65% των εσόδων που θα βεβαιωθούν και άλλοι 680 μερικοί έλεγχοι με ποσοστό είσπραξης επίσης 65%.

Λίστα Λαγκάρντ

Η κυβέρνηση ποντάρει πολλά στην επίτευξη θεαματικής αύξησης των εισπράξεων φόρων μετά από έλεγχο, για να διαπραγματευτεί μείωση των φορολογικών συντελεστών, του ΦΠΑ, του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και κατάργηση της έκτακτης εισφοράς.

Ωστόσο από τον Ιανουάριο έως και το πρώτο δεκαήμερο του Μαίου 2014, από το ΚΕΦΟΜΕΠ ολοκληρώθηκαν μόλις 181 έλεγχοι για φοροδιαφυγή, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 25.430.558 ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί 7.130.558 ευρώ.

Ειδικότερα:

•        Έλεγχοι μετά από Εισαγγελική παραγγελία: Έχει ανατεθεί με Εισαγγελική παραγγελία ο έλεγχος 25 υποθέσεων από την λίστα Lagarde οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών και της επεξεργασίας στοιχείων.

•        Έλεγχος με έμμεσες τεχνικές: Μέσα στον Μάιο ολοκληρώθηκαν  2 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 430.558 ευρώ το οποίο έχει ήδη εισπραχθεί και 3 επιπλέον φορολογικοί έλεγχοι για τους οποίους έχει συνταχθεί προσωρινό σημείωμα ελέγχου με προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, ποσό 1.812.763 ευρώ. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε διάφορα στάδια ελέγχου 47 τακτικοί φορολογικοί  έλεγχοι με χρήση των έμμεσων τεχνικών.

•        Έλεγχος εμβασμάτων εξωτερικού: Ολοκληρώθηκαν 91 έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 1.700.000 ευρώ εκ των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί 1.600.000 ευρώ και εκκρεμούν για βεβαίωση εντός του μηνός 12.473.500 ευρώ. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται στο τελικό στάδιο  ελέγχου 242 υποθέσεις

•        Έλεγχος Off-shore εταιρειών: Ολοκληρώθηκαν 18 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 5.700.000 ευρώ και εκκρεμούν για βεβαίωση 5.700.000 λόγω άσκησης ενδίκων μέσων. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου 60 έλεγχοι

•        Έλεγχος υποθέσεων μεγάλου πλούτου (ΜΠΥΕ): Ολοκληρώθηκαν 70 υποθέσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 17.600.000 ευρώ εκ των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί 5.100.000 ευρώ και εκκρεμούν για βεβαίωση λόγω άσκησης ενδίκων μέσων 5.400.000 ευρώ .

Για να μεγιστοποιήσει τις εισπράξεις του το ΚΕΦΟΜΕΠ λειτουργεί ως εξής:

–          με την ολοκλήρωση και κοινοποίηση των προσωρινών σημειωμάτων διαπιστώσεων του ελέγχου, οι ελεγχόμενοι διαθέτουν εκ του Νόμου 20 ημέρες για να μπορέσουν να δώσουν εξηγήσεις.

–          Εφόσον ο ελεγχόμενος δεν προσέλθει ή οι αιτιολογίες του κριθούν ανεπαρκείς, στη συνέχεια συντάσσεται άμεσα η τελική έκθεση του ελέγχου και βεβαιώνεται ο προβλεπόμενος φόρος.

–          Στη συνέχεια ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών, για να αμφισβητήσει την ποινή.

–          Ωστόσο έχει την υποχρέωση να πληρώσει το 50% του ανωτέρω καταλογισθέντος φόρου!

Πηγή: www.newmoney.gr