Απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων από τον ΦΠΑ

Στην συνέντευξη που έδωσε ο Υφ. Κος Μαυραγάνης στο Βήμα της Κυριακής, μίλησε για το θέμα της απαλλαγής από το ΦΠΑ των μικρών επιχειρήσεων.
 
Ο Υφυπουργός είπε:
“Σε ό,τι αφορά το καθεστώς είσπραξης του ΦΠΑ πράγματι, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του, εξετάζονται κάποιες αλλαγές, όπως για παράδειγμα η εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων από την υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ κατά τα πρότυπα άλλων χωρών της ΕΣ ή η επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ στις συνεπείς επιχειρήσεις.
Ταυτόχρονα, δρομολογείται μια σειρά από διαδικαστικές απλουστεύσεις σε όλο το φάσμα των συναλλαγών, όπως η κατάργηση της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, η απλούστευση της δήλωσης, η κατάργηση ανενεργών ΑΦΜ κ.ά.”

www.taxheaven.gr